Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wytężona praca = sukces

Z Zuzanną Donath-Kasiurą, wicemarszałek województwa opolskiego, rozmawia Krzysztof Świerc.

 

Jaki był miniony rok dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego?

Był to rok wytężonej, bardzo intensywnej pracy. Realizowanych było dziesiątki projektów, w tym wiele inwestycji w szpitalach na terenie całego województwa. Między innymi remont znanego chyba wszystkim nauczycielom Ośrodka Niwki czy też bardzo ważne projekty w obszarze polityki społecznej, np. realizowany wspólnie z TSKN  „Opolski Senior”. Był to również trzeci rok Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, dzięki której na przestrzeni trzech lat każde sołectwo otrzymało dotację w wysokości 5 tys. zł na realizację wybranego działania. W efekcie powstały place zabaw, zakupiono potrzebny sprzęt, wiaty czy stoły biesiadne. A zatem to, co społeczności wiejskiej było potrzebne. Realizowany był również Marszałkowski Budżet Obywatelski, który umożliwia sfinansowanie m.in. pomysłów na koncerty i warsztaty. Jednocześnie dofinansowaliśmy w kwocie 1 mln zł remonty zabytków – przede wszystkim w kościołach. 2022 był też kolejnym rokiem rekordowego wsparcia dla organizacji pozarządowych, czyli dofinasowania stowarzyszeń w obszarach: sportu, kultury, edukacji, wielokulturowości i mniejszości narodowych.

 

Co pod pani batutą udało się zrealizować w 2022 r. z wcześniej założonych planów?

W obszarze zdrowia najważniejsze było wyposażenie szpitali w całym województwie w nowoczesny, niezbędny sprzęt do ratowania życia oraz zakup najnowszej generacji karetek pogotowia i uruchomienie bardzo potrzebnego, innowacyjnego programu rehabilitacji pocovidowej. Dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych już ponad 1500 osób zostało kompleksowo przebadanych. W zależności od potrzeb skierowane zostały na rehabilitację ortopedyczną w OCR w Korfantowie, pulmonologiczną w SCM w Kup i psychologiczną w CTN w Mosznej. Gorąco zachęcam osoby, które odczuwają skutki przebytej choroby covidowej, do skorzystania z dostępnej jeszcze rehabilitacji świadczonej w warunkach domowych – zgłosić się można, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej: takdlazdrowia.opolskie.pl lub dzwoniąc pod nr 77 42 74 784, -5, -6.

 

Także w obszarze edukacji ma pani czym się pochwalić…

Dumą napawa mnie stałe inwestowanie w szkolnictwo zawodowe oraz różne formy doskonalenia zawodowego i wsparcia dla nauczycieli. Pod koniec ubiegłego roku podsumowaliśmy dwa bardzo ważne projekty dedykowane opolskiemu szkolnictwu zawodowemu dla rynku pracy o łącznej wartości ponad 66 mln zł. W dziesiątkach szkół powstały Szkolne Punkty Informacji i Kariery. Wyposażyliśmy w nowoczesny sprzęt pracownie kształcenia zawodowego, tysiące uczniów skorzystało z doradztwa edukacyjno-zawodowego i miało możliwości odbycia płatnego stażu zawodowego. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach i kursach zawodowych. W ten sposób zapewniamy młodzieży możliwości uzyskania takich kwalifikacji, jakie umożliwiają znalezienie w naszym regionie dobrze płatnej pracy. Wspólnym sukcesem mniejszości niemieckiej i samorządu województwa było też i jest uroczyście otwarte Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce, które ma swoją siedzibę przy ulicy Szpitalnej. To unikalne w skali całego kraju miejsce będące częścią Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, w którym w bardzo ciekawy i nowoczesny sposób poznajemy dzieje Niemców żyjących w Polsce od początku państwowości po dzień dzisiejszy.

 

 

Z jakimi problemami musiała się pani borykać w minionych 12 miesiącach?

To, co najbardziej boli, to dyskryminacja dzieci mniejszości niemieckiej, którym minister edukacji i nauki w swoim rozporządzeniu ograniczył dostęp do nauki języka mniejszości z trzech do jednej godziny tygodniowo. Odebranie samorządom części subwencji na naukę języka mniejszości narodowej niemieckiej to działanie, które nie powinno się zdarzyć w demokratycznym kraju, a stało się faktem! Bardzo dużym problemem w naszym województwie jest niewystarczająca liczba lekarzy wielu specjalności. Dlatego w 2022 r. po raz drugi przyznaliśmy stypendia dla studentek i studentów kierunku lekarskiego, aby po zakończeniu studiów to w naszym województwie rozpoczęli swoją pracę zawodową. Musieliśmy również mierzyć się z pandemią, wojną na Ukrainie czy galopującą inflacją, które miały wpływ na każdą sferę naszego życia, ale wynikały z czynników od nas niezależnych.

 

Czy przyszły rok będzie dla pani jako wicemarszałek trudniejszy od minionego, podobny, czy łatwiejszy?

Na pewno będzie to czas intensywnej pracy. Nauczyłam się, że jedyna stała rzecz to ciągła zmiana. Musimy mądrze i odpowiedzialnie reagować na zmieniające się warunki, tak aby zapewnić zarówno rozwój, jak i bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom naszego regionu.

 

 

Jakie są priorytetowe sprawy, inwestycje, przedsięwzięcia dla opolskiego UM na bieżący rok?

W centrum naszych działań zawsze jest człowiek. Musimy wspólnie troszczyć się o naszą kondycję psychiczną. W przypadku dzieci i młodzieży naszym celem jest mądrze zaplanowana i realizowana edukacja, która dąży do przygotowania dla rynku pracy. Dorosłym chcemy pomagać w zdobywaniu nowych kwalifikacji zawodowych. W każdym wieku ważny jest zdrowy tryb życia i możliwość realizacji swoich pasji i zainteresowań, dlatego rekordowe środki przeznaczymy na wsparcie działań organizacji pozarządowych.

 

W przyszłorocznym budżecie województwa opolskiego na inwestycje w marszałkowskich szpitalach przeznaczono ponad 46 mln zł. Proszę podać dwa, trzy cele, które będą zrealizowane za te pieniądze.

Między innymi 10 mln zł przeznaczyliśmy na budowę centrum psychiatrii dla dzieci i młodzieży przy Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jadwigi w Opolu, aby móc leczyć w bardziej komfortowych warunkach, a 6 mln zł na rewitalizację pałacu, w którym mieści się Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Natomiast za kolejne 6 mln zł chcemy zmodernizować wentylację w budynku szpitala Centrum Terapii Nerwic w Mosznej.

Show More