Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Federalny Krzyż Zasługi dla Henryka Krolla

Dziś (31.08.2021) współzałożyciel i były przewodniczący opolskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Henryk Kroll został odznaczony Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Według Hansa Jörga Neumanna, konsula generalnego Niemiec we Wrocławiu, aktem tym uhonorowany został jednak nie tylko sam Kroll, ale cała mniejszość niemiecka.

 

Przyjaciele i rodzina, znajomi i współtowarzysze przybyli do Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu, aby wspólnie z konsulem generalnym Neumannem uhonorować jednego ze współzałożycieli i wieloletnich aktywnych przedstawicieli politycznych mniejszości niemieckiej. W swojej laudacji Hans Jörg Neumann wspomniał o licznych zadaniach i funkcjach, jakie pełnił Henryk Kroll.

 

Generalkonsul Hans Jörg Neumann ehrt Henryk Kroll mit dem BUndesverdienstkreuz.
Foto: R.Urban

 

Różnorodna działalność

– Jest pan jednym z jedenastu członków grupy inicjatywnej na rzecz legalizacji mniejszości niemieckiej, której przewodził pański ojciec Johann. W latach 1991–2008 był pan przewodniczącym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim i osobą znacząco zaangażowaną w tworzenie podstaw organizacyjnych stowarzyszenia, w tym jego struktur na szczeblu gminnym i powiatowym – rozpoczął Hans Jörg Neumann, po czym podkreślił zaangażowanie Krolla w tworzenie Fundacji Rozwoju Śląska, Związku Niemieckich Stowarzyszeń oraz jego działalność polityczną jako posła na Sejm (1991–2007). – Szczególne zasługi ma pan jako jeden z inicjatorów uchwalonej w 2005 r. ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Również w trakcie przygotowywania i uchwalania Konstytucji RP zawsze dbał pan o to, aby mniejszości narodowe były zapisane w Konstytucji RP z 1997 r. (art. 35) – powiedział konsul generalny.

Jednakże, o czym nie wszyscy wiedzą, Henryk Kroll odgrywał również aktywną rolę w debatach nad warunkami Polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie, którego 30. rocznicę podpisania obchodzimy w tym roku. – Z powodzeniem zabiegał o to, by mniejszość niemiecka w Polsce mogła aktywnie uczestniczyć w życiu demokratycznym. Udział w uroczystym podpisaniu traktatu w 1991 r. był z pewnością jednym z wielu kluczowych momentów w jej życiu politycznym – stwierdził Hans Jörg Neumann.

 

Słowa podziękowania

– Jest pan Ślązakiem ciałem i duszą, a kiedyś podał pan bardzo piękną definicję tego, czym jest dla pana Ślązak: „Ślązak to ktoś, dla kogo najważniejszy jest jego Heimat, czyli dom, otoczenie, ludzie, tradycja i historia. Dopiero potem przychodzi narodowość, czyli związek z ojczyzną – ten bardziej odległy i nieco abstrakcyjny”. Myślę, że jest to dobry opis każdego człowieka, który kocha swoją ojczyznę – podsumował konsul Neumann w swojej laudacji, podkreślając, że każde wyróżnienie dla członka mniejszości niemieckiej jest również wyróżnieniem dla całej organizacji.

 

Jan Lenort und Henry Kroll
Foto: R.Urban

 

Henryk Kroll und Friedrich Petrach aus Breslau
Foto: R.Urban

 

Henryk Kroll mit einem seiner langjährigen Mitarbeiter Ryszard Donitza und dessen Ehefrau
Foto: R.Urban

 

W swoim przemówieniu Henryk Kroll podkreślił przede wszystkim początki zorganizowanej mniejszości niemieckiej. – Były to na przykład liczne rozmowy na terenach wiejskich, aby poznać nadzieje i obawy ludzi. Byłem bardziej słuchaczem niż mówcą – wspominał Kroll, korzystając jednocześnie z okazji, by podziękować swoim najbliższym współtowarzyszom. Jest wśród nich m.in. były szef mniejszości niemieckiej we Wrocławiu Friedrich Petrach, ale także jego opolscy koledzy Jan Lenort i Ryszard Donitza. – Ale szczególne podziękowania należą się mojej rodzinie, a zwłaszcza mojej żonie Grażynie. Kiedy mnie tak często nie było, ona trzymała rodzinę razem. Proszę też moje dzieci o wyrozumiałość, że tak często nie było mnie w domu – powiedział Henryk Kroll.

 

Der heutige SKGD-Chef Rafał Bartek und Henryk Kroll, der das Amt zwischen 1991 und 2008 innehatte
Foto: R.Urban

 

Ryszard Galla und Henryk Kroll
Foto: R.Urban

 

W swoim wystąpieniu Rafał Bartek, obecny przewodniczący opolskiego TSKN, podkreślił znaczenie działalności Krolla oraz pozostałych mężczyzn i kobiet pierwszej godziny: – Może nie zawsze mieliśmy takie samo zdanie, ale mimo to wiem, wiemy, jak wiele zdziałaliście, z czego czerpiemy do dziś korzyści. Za to z całego serca dziękujemy.

Rudolf Urban

Show More