Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wielki zaszczyt

Wieczór 3 grudnia 2021 r. pozostanie zapewne niezapomniany dla Henryka Hocha, przewodniczącego Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur. Podczas tegorocznych obchodów adwentowych VdGEM otrzymał on bowiem Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec z rąk konsul generalnej Niemiec w Gdańsku Cornelii Pieper.

Henryk Hoch otrzymał przedwczesny prezent pod choinkę podczas adwentowej uroczystości z udziałem przewodniczących stowarzyszeń zrzeszonych w VdGEM. Ale nie tylko oni przybyli do Olsztyna – obecny był również przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Bernard Gaida, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych w urzędzie marszałkowskim i sejmiku województwa.

Zasłużone uhonorowanie
Najważniejszym gościem była jednak konsul generalna Niemiec w Gdańsku Cornelia Pieper. Miała ona przyjemny obowiązek – w imieniu prezydenta federalnego Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, który przyznał Henrykowi Hochowi Order Zasługi – wręczyć i przypiąć wyróżnienie uhonorowanemu. Order nie jest prezentem, jest nagrodą za osobiste zasługi, za szczególne osiągnięcia m.in. na polu politycznym, kulturalnym, społecznym.

Konsul generalna Pieper szczegółowo omówiła je w swojej laudacji na cześć Henryka Hocha: jego zaangażowanie w sport, życie społeczne i polityczne w rodzinnej Ostródzie (Osterode), a także kilkudziesięcioletnią pracę na rzecz mniejszości niemieckiej w tym mieście, a później i w województwie warmińsko-mazurskim, jak również jednoczący efekt jego działań w obrębie Polski, ale także na linii między Niemcami a Polską. – Od 25 lat angażuje się w partnerskie kontakty między Ostródą i Osterode am Harz. Wraz z mającym tam swoją siedzibę stowarzyszeniem dawnych mieszkańców Ostródy, w którego zarządzie zasiada, położył wybitne zasługi dla zachowania niemieckiego dziedzictwa kulturowego na miejscu – powiedziała konsul.

Bernard Gaida, Henryk Hoch und Gustaw Marek Brzezin (v. l.)
Foto: Bernard Gaida/VdG

Zrozumienie między ludźmi
Jako przykłady Cornelia Pieper wymieniła kościół w Glaznotach (Marienfelde) i Stary Ratusz w Ostródzie, ale także nadawanie ulicom imion wielkich postaci historycznych, takich jak Georg Steenke (1801–1884), czy zaangażowanie na rzecz języka niemieckiego, m.in. poprzez konkurs piosenki niemieckiej. Bardzo ważne było i jest, aby te działania odbywały się wspólnie z dzisiejszymi mieszkańcami. Podkreślił to również Gustaw Marek Brzezin: – Dbałość o dziedzictwo i kulturę naszych przodków jest obowiązkiem, wszyscy to rozumiemy.

Marszałek województwa zna Henryka Hocha jeszcze z czasów, gdy był wójtem gminy Ostróda i angażował się wtedy w wiele projektów.

Bernard Gaida podjął wątek współpracy. – Powiedziałem kiedyś, że wypędzeni i ci, którzy pozostali w ojczyźnie, to dwie strony tego samego medalu. Ty, Henryku, zawsze to kultywowałeś i było to widoczne w twojej pracy – mówił. Bernard Gaida wspominał również wspólne lata w zarządzie Mniejszości Niemieckiej w Polsce i wpływ pracy Henryka Hocha: – Dzięki tobie czuję się tu jak w domu. Ja – my – zawsze czuliśmy twoje ciepło.

Głęboko poruszony ciepłem i uznaniem gości, jak również samym wyróżnieniem, był sam Henryk Hoch. – To był najlepszy wieczór w moim życiu. Jest to nie tylko wyróżnienie, lecz także zachęta do dalszego zaangażowania – powiedział.

Uwe Hahnkamp

Show More