Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

W końcu się ugnie

W minionym miesiącu poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla wspólnie z byłą minister edukacji narodowej Krystyną Szumilas oraz posłanką Barbarą Nowacką zakończył kontrolę poselską w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Celem przeprowadzenia kontroli była analiza procesu legislacyjnego odnośnie obniżenia finansowania nauczania języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej z budżetu państwa.

 

Konkretnie chodzi o dwa wydane przez MEiN rozporządzenia, które w sposób oczywisty i wyraźny dyskryminują nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości na terenie RP poprzez obniżenie liczby godzin nauczania tego języka do jednej oraz obniżenie subwencji w części oświatowej dla samorządów, na czym ma ucierpieć właśnie język niemiecki. Podczas kontroli poselskiej poseł Ryszard Galla skoncentrował się na zbadaniu procesu wydania dwóch rozporządzeń dyskryminujących nauczanie języka niemieckiego w Polsce. Chodzi o rozporządzenia MEiN z 4 lutego br. zmniejszającego liczbę godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej z 3 do 1 godziny oraz rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022. Oba te rozporządzenia zostały w ocenie posła wydane z naruszeniem wielu przepisów i są one niezgodne z Konstytucją RP.

 

Wnioski do NIK-u

– Naszym zdaniem rozporządzenia te zarówno w obszarze legislacyjnym, jak i w proceduralnym złamały wiele przepisów. W związku z tym jako członkowie komisji kontrolującej przygotowaliśmy wnioski do ministra Przemysława Czarnka o ich uchylenie. Zwróciliśmy się też do premiera Mateusza Morawieckiego, aby na posiedzenie Rady Ministrów także wniósł o uchylenie tych dwóch rozporządzeń – relacjonuje poseł Ryszard Galla i dodaje: „Teraz oczekujemy odpowiednich reakcji. Jeśli w najbliższych dniach ich nie będzie, to zareagujemy. Po pierwsze będziemy monitować u ministra Przemysława Czarnka oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Jeśli i to nie będzie skutkowało, to wybierzemy się jeszcze na kontrolę uzupełniającą w kancelarii Prezesa Rady Ministrów i rządowego Centrum Legislacji.

A swoją drogą bardzo ciekawe jest, jak z punkty widzenia rządowego Centrum Legislacji przebiegało przygotowanie omawianych rozporządzeń? – Na uwagę zasługuje też to, że jesteśmy na etapie przygotowywania wniosków do NIK o przeprowadzenie w trybie doraźnym kontroli w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Naszym celem jest pilnowanie zasad tworzenia prawa i egzekwowanie uchylenia  krzywdzących rozporządzeń. W praworządnym państwie rząd na pewno liczyłby się z opiniami ekspertów i nie dopuściłby do tego, aby w takim trybie powstawały tak krzywdzące rozporządzenia, ale…Mamy taką a nie inną sytuację i trudno oczekiwać, że z dnia na dzień zadzieje się coś pozytywnego. Niemniej musimy wyczerpać wszelkie możliwości, aby móc odpowiedzieć na pytanie – zadzieje się coś pozytywnego, czy też nie? Mimo wszystko jesteśmy optymistami i uważamy, że w którymś momencie rząd, a zwłaszcza minister Przemysław Czarnek ugnie się i uchyli krzywdzące nas i szkodliwe rozporządzenia.

 

Konferencja dla samorządów

Dlatego dziś (04.04.) w Strzelcach Opolskich odbyła się specjalnie zorganizowana konferencja z samorządowcami. Jej celem było poinformowanie wójtów i burmistrzów o zaistniałej sytuacji, bo przecież cała organizacja procesu edukacyjnego spada właśnie na samorządy. – Dlatego bardzo ważne było dla nas, aby na tej konferencji poinformować samorządy, na jakim etapie w tej sprawie jesteśmy i o co zabiegamy. Zaprezentowaliśmy też prawne możliwości, z jakich można skorzystać, aby utrzymać trzy godzin w tygodniu nauczania języka niemieckiego – mówi poseł Ryszard Galla. Natomiast była minister edukacji narodowej Krystyną Szumilas podczas konferencji w Strzelcach Opolskich z oburzeniem podkreśliła, że MN jest jedyną mniejszością w Polsce, która w tak niesprawiedliwy sposób została potraktowana, a prace nad zmniejszeniem liczby godzin nauki języka niemieckiego jako język mniejszości odbył się ze złamaniem zasad prowadzenia procesu legislacyjnego. – Rozporządzenia nie były konsultowane. Są sprzeczne z ustawą o mniejszościach narodowych, a przy tym naruszają zasady równości i demokracji, a mimo to minister Przemysław Czarnek bez konsultacji, jednoosobowo takie rozporządzenia podpisał! Smutne, bo działania te uderzają przede wszystkim w małe wiejskie szkoły w województwie opolskim i śląskim, które zastanawiają się teraz, czy od września br. będą miały środki na normalne funkcjonowanie. Nastąpią też przykre skutki społeczne tych rozporządzeń. Ministerstwo szacuje, że około pół tysiąca nauczycieli od września nie będzie miało pracy w polskiej szkole – kończy Krystyna Szumilas.

Krzysztof Świerc

 

Show More