Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Doroczne spotkanie Związku Wypędzonych

Wczoraj odbyło się doroczne spotkanie Związku Wypędzonych (BdV), w którym wzięła udział również federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser oraz nowa pełnomocnik federalna ds. wysiedleńców i mniejszości narodowych Natalie Pawlik. Sytuacja mniejszości niemieckiej w Polsce była również jednym z tematów oficjalnych wystąpień.

 

Dużo miejsca poświęcono jednak mniejszości niemieckiej na Ukrainie. Nie chodzi przy tym tylko o bieżące wsparcie, jakie zapewnia zarówno BdV, jak i Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich w FUEN. – Wyzwania, przed którymi stoi mniejszość niemiecka na Ukrainie, są ogromne i mogę zapewnić, jeśli to możliwe, zwłaszcza finansowo, że nadal będziemy was wspierać. Także po wojnie ważne będzie przekazywanie tam wysokiego wsparcia – powiedziała federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser.

 

Bundesinnenministerin Nancy Faeser
Foto: BdV

 

Lekcje niemieckiego w Polsce

Dla delegacji Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce – Bernarda Gaidy, Marii Neumann, Michała Schluetera, Damiana Stefaniaka, Waldemara Świerczka i Petera Jeske – szczególnie ważne było to, że zarówno prezes BdV prof. Bernd Fabritius, jak i federalna minister spraw wewnętrznych ostro skrytykowali ograniczenie lekcji niemieckiego.

 

“Ważne jest dla nas wzmocnienie społeczności niemieckiej, poprawa jej życia i perspektyw na przyszłość oraz wzmocnienie ich tożsamości poprzez promocję języka i młodzieży. Planowane ograniczenie lekcji języka niemieckiego jako języka mniejszości w polskich szkołach jest zatem niedopuszczalne”,

 

powiedziała Nancy Faeser.

A prezes BdV Bernd Fabritius podkreślił: „Te cięcia nie dotyczą innych mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce, są wymierzone tylko w Niemców. Ten temat musi pozostać sprawą rządu federalnego na najwyższym szczeblu i musi zostać rozwiązywany. Jak dobrze wiadomo, mniejszości są szczególnie narażone na ryzyko utraty wspólnych cech tożsamościowych. Dotyczy to przede wszystkim własnego języka ojczystego! Jeżeli państwo dąży do wypłaszczenia tych cech, popełnia przestępstwo przeciwko własnym obywatelom”.

 

Presja na polski rząd

Cięcia na lekcjach języka niemieckiego, które mają zostać wprowadzone od września 2022 r. rozporządzeniem ministra edukacji, były także tematem rozmów po części oficjalnej, jak podkreśla Bernard Gaida, przewodniczący VdG. Rozmawiał on zarówno z federalną minister spraw wewnętrznych, jak i pełnomocniczką ds. wysiedlonych, a także z przedstawicielami krajów związkowych, stowarzyszeń ziomkowskich i członkami BdV. – Wszystkich bulwersuje dyskryminacyjne postepowanie z uczniami z mniejszości niemieckiej w Polsce, interesuje skarga złożona w tej sprawie do Komisji Europejskiej oraz stosunek Rządu Federalnego wobec tego problemu. Mam nadzieję, że szereg moich wyjaśnień przyczyni się do wzmocnienia nacisków na Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w celu usunięcia szkodliwego i bezprawnego rozporządzenia. Dziękuję za zapewnienie o dalszej aktywnej polityce Niemiec w stosunku do swych rodaków poza ich granicami.– mówi Bernard Gaida.

 

Der VdG nutzte den Jahresempfang, um Bernd Fabritius für sein Egagement als BUndesbeuaftragter für Aussiedlerfragen zu danken.
Foto: facebook.com/Bernard Gaida

 

VdG wykorzystało również coroczne przyjęcie, aby podziękować Berndowi Fabritiusowi, który kilka dni przestał być Federalnym Pełnomocnikiem ds. Wysiedleńców i Mniejszości Narodowych za jego wieloletnie wsparcie.

 

ru

Show More