Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Czeka to co drugą firmę

Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (DIHK) ostrzega przed „eksplozją kosztów” dla firm z powodu gwałtownie rosnących cen energii w wyniku wojny na Ukrainie. DIHK wezwała rząd federalny do podjęcia krótkoterminowych działań stabilizacyjnych.

„Wiele firm stoi obecnie przed dylematem. Co drugie przedsiębiorstwo musi jeszcze zabezpieczyć kontraktami swoje dostawy energii elektrycznej i gazu na bieżący rok” – wyjaśnia DIHK, powołując się na niedawny sondaż wśród firm, a wiceprezes DIHK Achim Dercks dodał: – Oznacza to, że co drugiej firmie grozi „eksplozja kosztów”, z którą nie jest w stanie sobie poradzić.

Wielokrotny wzrost cen

Poza tym w chwili wybuchu wojny na Ukrainie połowa przedsiębiorstw nie zakończyła jeszcze zakupów energii elektrycznej i gazu na bieżący rok – jak głosi raport DIHK, którego autorzy powołują się na 2000 odpowiedzi od przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów. Tak wysoką liczbę można wytłumaczyć tym, że ze względu na i tak już bardzo wysokie ceny w ostatnich miesiącach wiele firm czekało lub zawierało jedynie krótkoterminowe umowy. W przeszłości wiele przedsiębiorstw składało zamówienia raz w roku na najbliższe dwanaście miesięcy. – Obecna spirala cen wyraźnie to zmieniła – zaznacza Achim Dercks. Średniej wielkości firma z branży szklarskiej płaciła w roku 2015 średnio 100 tys. euro miesięcznie za dostawy energii. Aktualnie owa kwota jest wyższa od pięciu do sześciu razy, a czasem nawet więcej.

Zniesienie opłaty EEG to za mało

Achim Dercks, DIHK-Vizepräsident
Foto: www.baustoffwissen.de

Ważnym sygnałem jest planowane wcześniejsze zniesienie opłaty EEG (kwota będąca źródłem dopłat dla producentów energii odnawialnej) z rachunku za energię elektryczną w dniu 1 lipca 2022 r. – Może to jednak zrekompensować jedynie ułamek wyższych kosztów zakupu – podkreślił wiceprezes DIHK i dodał: – Obecnie potrzebne są krótkoterminowe działania stabilizujące, takie jak obniżenie opłat państwowych i podatku od energii elektrycznej, a także nisko oprocentowane pożyczki banku rozwoju KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) lub nawet bezpośrednie dopłaty kryzysowe. W perspektywie średnioterminowej potrzebujemy rozwiązań, które pozwolą nam utrzymać wysokość kosztów energii w Niemczech na konkurencyjnym poziomie.

Zainteresowanie zieloną energią

Według DIHK obecny gwałtowny wzrost cen uderza w niemieckie przedsiębiorstwa przemysłowe bardziej niż w ich międzynarodowych konkurentów. Jeszcze przed atakiem na Ukrainę niemiecki sektor małych i średnich przedsiębiorstw musiał płacić najwyższe ceny za energię elektryczną w Europie. Dlatego wiele firm już w ostatnich miesiącach szukało sposobów na wyjście z tego kryzysu. Tam, gdzie było to możliwe, ulepszono strategię zaopatrzenia. Na uwagę zasługuje również fakt, że ponad 70 procent firm wyraziło zainteresowanie długoterminowymi bezpośrednimi kontraktami na dostawy zielonej energii elektrycznej.

Johann Engel

Show More