Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Stypendium im. Johanna Krolla

 

 

Już po raz czwarty Fundacja Rozwoju Śląska ogłosiła nabór wniosków do Stypendium im. Johanna Krolla. Do końca czerwca młodzi członkowie mniejszości niemieckiej z całej Polski mieli czas na przesłanie dokumentów. Teraztokomisjamusipodjąćdecyzję.

Łącznie wpłynęło w tym roku 98 wniosków, z czego tradycyjnie najwięcej (78) z woj. opolskiego, 17 z sąsiedniego woj. śląskiego i jeden z Wielkopolski. „Najwięcej wniosków dotyczy kategorii naukowej oraz społecznej. Pozostałe kategorie, w ramach których kandydaci złożyli wnioski stypendialne, to kolejno kategoria artystyczna i sportowa. Wnioski o przyznanie stypendium będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną” – czytamy w oświadczeniu Fundacji Rozwoju Śląska.
Pula wynosi w sumie 100 000zł, a pojedyncze stypendia będą wynosić od 500zł do 2000zł. Komisja zdecyduje jednak nie tylko o samym przyznaniu stypendium i jego wysokości, ale także o tym, czy środki zostaną wypłacone jednorazowo czy ratalnie. – To wszystko rozstrzygnie się jednak, podobnie jak w latach ubiegłych, we wrześniu. Jako pierwsi sami wnioskujący dowiedzą się, czy otrzymają stypendium – poinformowano nas w fundacji.

Mit dem Johann-Kroll-Stipendium sollen junge engagierte Mitglieder der deutschen Minderheit gefördert werden.
Foto: SES

Po raz pierwszy stypendium im. Johanna Krolla zostało przyznane w roku 2018, w setną rocznicę urodzin zmarłego w 2000 r. ojcazałożyciela opolskiej mniejszości niemieckiej. Ma ono wesprzeć zaangażowanych młodych członków mniejszości niemieckiej i przez to promować tę społeczność i jej działalność.

ru

Show More