Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Kasa na kulturę (+Audio)

Do 26 sierpnia zespoły artystyczne mniejszości niemieckiej mogą składać wnioski o dofinansowanie swojej działalności. W tym roku można ubiegać się o pieniądze na transport, a także zakup i naprawę instrumentów oraz wynagrodzenie dla instruktora zespołu.

 

O dotację ubiegać się mogą tylko zespoły artystyczne działające przy DFK. Foto: TSKN

 

Pieniądze z Minsterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zespoły otrzymają dopiero w przyszłym roku, jednak na wnioski opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców czeka już teraz. – Dofinansowanie można dostać na koszty transportu lub paliwa, koszty zakupu, naprawy instrumentów muzycznych lub zakup akcesoriów do instrumentów, jak np. futerał, pulpit, ustnik, ale też wynagrodzenie dla instruktora zespołu, jeśli nie otrzymuje on wynagrodzenia z innych źródeł – zaznacza Dominika Skatula z referatu kultury TSKN. Ze względu na wytyczne MSWiA niestety nie można wykorzystać przyszłorocznej dotacji na zakup lub szycie strojów.

 

 

 

 

Zespół, który chce wnioskować o wsparcie finansowe, musi spełniać kilka warunków. – Przede wszystkim musi być zespołem funkcjonującym przy danym kole DFK, zarządzie gminnym DFK czy zarządzie powiatowym DFK. Jedynie zespoły współpracujące z DFK mogą być finansowane przez TSKN dzięki dotacji MSWiA. Zespoły nie mogą też zmieniać swojej nazwy w zależności od tego, gdzie akurat występują. Repertuar powinien być dwujęzyczny: polsko-niemiecki – wylicza Dominika Skatula. Jednym z warunków otrzymania dotacji jest również terminowe i rzetelne rozliczenie środków dofinansowania za rok ubiegły oraz przesłanie sprawozdań i fotodokumentacji z prowadzonej działalności. Formularz wniosku o dofinansowanie można znaleźć na stronie internetowej TSKN: www.skgd.pl

 

Show More