Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Porażka dla praw mniejszości

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) ogłosił w środę (9 listopada) wyrok w sprawie Minority SafePack Initiative przeciwko Komisji Europejskiej i stwierdził, że Komisja działała prawidłowo, odmawiając przedstawienia aktów prawnych na podstawie inicjatywy Minority SafePack Initiative.

 

Zdaniem sądu „działania już podjęte przez Unię Europejską w celu podkreślenia znaczenia języków regionalnych lub mniejszościowych oraz promowania różnorodności kulturowej i językowej są wystarczające do osiągnięcia celów tej inicjatywy”. Decyzja ETS zaskoczyła Federalistyczną Unię Europejskich Narodowości (FUEN), ponieważ wyrok nie był zgodny z wcześniejszymi decyzjami w tej sprawie.

 

Apelacja?

Lorant Vincze, prezydent FUEN, mówi jednocześnie, że organizacja będzie nadal walczyć o więcej praw mniejszości na szczeblu UE: – Dążenie do praw mniejszości w UE będzie kontynuowane niezależnie od dzisiejszego wyroku. Teraz czekamy na szczegółowe uzasadnienie sądu, które przeanalizujemy wspólnie z naszymi prawnikami i Komitetem Obywatelskim, aby zdecydować, jakie kroki podejmiemy.

 

Przewodniczący FUEN Loránt Vincze.
Foto: Rudolf Urban

 

Apelacja od wyroku jest bardzo prawdopodobna, mówi Lorant Vincze, dodając: – W międzyczasie FUEN będzie kontynuować prace nad ochroną i promocją bogatej europejskiej różnorodności językowej i kulturowej autochtonicznych mniejszości narodowych i grup językowych oraz znajdzie sposoby na wdrożenie propozycji z korzyścią dla mniejszości. Już teraz reprezentujemy ich interesy na spotkaniach interesariuszy, a realizacja MSPI już trwa w Niemczech, gdzie stała się częścią koalicyjnego programu rządowego. Będziemy nadal naciskać na wdrożenie zapisów MSPI w innych państwach członkowskich.

W związku z decyzją Komisji z dnia 14 stycznia 2021 r. o nieinicjowaniu aktów prawnych na podstawie propozycji MSPI, w dniu 24 marca 2021 r. Komitet Obywatelski MSPI złożył do Sądu Unii Europejskiej wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej. Wniosek opierał się na analizie prawnej odpowiedzi Komisji przez Komitet Obywatelski, FUEN – koordynatora europejskiej kampanii zbierania podpisów – oraz ich pełnomocników. Doszli do wniosku, że komunikat zawiera poważne błędy, ponieważ Komisja Europejska nie wypełniła prawnego obowiązku uzasadnienia i popełniła oczywiste błędy w ocenie.

 

 

MSPI

Przypomnijmy: w Unii Europejskiej żyje około 50 mln osób należących do autochtonicznych mniejszości narodowych lub języków mniejszościowych. Pakiet Minority SafePack, uruchomiony w 2013 r. z inicjatywy FUEN, Demokratycznej Unii Węgrów w Rumunii (RMDSZ), Południowotyrolskiej Partii Ludowej (SVP) i Młodzieży Narodowości Europejskich (JEN), to europejska inicjatywa obywatelska, która promuje ochronę europejską i promocję języków, kultur i praw mniejszości narodowych i etnicznych. Jest uważana za najważniejszą inicjatywę na rzecz praw mniejszości w ciągu ostatnich 30 lat.

Po wstępnej odmowie rejestracji przez Komisję Europejską, MSPI został ostatecznie zarejestrowany w następstwie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2017 r. W ogólnoeuropejskiej kampanii koordynowanej przez FUEN zebrano 1 123 422 deklaracji poparcia, a inicjatywa Minority SafePack stała się piątą europejską inicjatywą obywatelską w historii UE.

Otrzymała również poparcie niemieckiego Bundestagu, parlamentu węgierskiego, izby niższej parlamentu holenderskiego, wielu parlamentów regionalnych, a przede wszystkim Parlamentu Europejskiego, który w grudniu 2020 r. przyjął rezolucję za jej poparciem. Mimo to Komisja Europejska postanowiła nie inicjować aktów prawnych na podstawie jej propozycji.

FUEN/ru

 

 

 

Show More