Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Thursday, August 11, 2022

Samorządowcy u kuratora

Przedstawiciele Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego spotkali się wczoraj (11.01.) z opolskim kuratorem Michałem Siekiem. Podczas spotkania pytali przede wszystkim o to, jak samorządy mają realizować zapisy ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych ze zmniejszonym budżetem.

 

Łukasz Jastrzembski, burmistrz Leśnicy i jednocześnie przewodniczący Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, Waldemar Gaida, wicestarosta powiatu strzeleckiego, Edyta Gola, radna opolskiego sejmiku oraz poseł Ryszard Galla spotkali się z opolskim kuratorem oświaty Michałem Siekiem, by wyrazić swoje zaniepokojenie w kwestii decyzji Sejmu z 17.12.2021
o zmniejszeniu środków w części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na naukę języków mniejszości narodowych i etnicznych, w tym języka niemieckiego, jako języka mniejszości.

 

Po spotkaniu z kuratorem, Łukasz Jastrzembski powiedział: „Ja i wielu moich kolegów i koleżanek samorządowców jesteśmy bardzo zaniepokojeni tą decyzją Sejmu. Jej Konsekwencje uderzą przede wszystkim w samorządy, które w pierwszej kolejności odpowiedzialne są za realizowanie zadań oświatowych. Mniejsze środki mogą oznaczać mniejszą ilość godzin nauki języka mniejszości, to mniejsze środki na funkcjonowanie szkół przede wszystkim wiejskich, które na terenach, gdzie zamieszkuje mniejszość powinny być szczególnie wspierane. Jak posłowie wyobrażają sobie realizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych?”

 

Nasch dem Gespräch mit den Bildungskurator gaben (v.l.) Łukasz Jastrzembski, Bürgermeister von Leschnitz und gleichzeitig Vorsitzender des Schlesischen Selbstverwaltungsvereins, Waldemar Gaida, stellvertretender Landrat von Gro- Strehlitz, Edyta Gola, Mitglied des Oppelner Sejmiks und der Sejmabgeordnete der deutschen Minderheit Ryszard Galla eine Presseerklärung ab.
Foto: Manuela Leibig

 

Strzelecki wicestarosta Waldemar Gaida podał przy tym konkretne liczby: „Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 naliczana na uczniów objętych nauką języka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce wynosi 236.777.772 zł, a dla mniejszości niemieckiej w województwie opolskim 104.895.303 zł. Dotyczy to w całej Polsce 606 szkół, 3710 oddziałów i 48567 uczniów, a w samym opolskim 244 szkół, 1161 oddziałów oraz 22506 uczniów”.

 

 

Edyta Gola natomiast przypomniała, że Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe wydało w tej sprawie stanowisko, w którym czytamy między innymi, iż Sytuacja jednoczesnego obniżenia wysokości subwencji oświatowej w zakresie nauczania języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2022 roku przy jednoczesnym drastycznym wzroście kosztów bieżących funkcjonowania oświaty w sposób drastyczny pogorszy zakres finansowania zadań oświatowych, co w najgorszym scenariuszy będzie prowadziło do likwidacji małych wiejskich szkół.

 

Poseł Ryszard Galla podkreślał, że dla obywateli państwa polskiego należących do mniejszości, decyzja oznacza ograniczenie możliwości realizacji przyznanych im praw i co nie bez znaczenia, podważa zaufanie do państwa polskiego, które w odniesieniu do własnych obywateli stosuje niedopuszczalną przez prawo międzynarodowe w obszarze ochrony mniejszości zasadę wzajemności.

ru

Show More