Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Niemiecki Bundestag: Grupa parlamentarna CDU/CSU podejmuje temat sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce

Grupa parlamentarna CDU/CSU w niemieckim Bundestagu pyta o sytuację mniejszości niemieckiej w Polsce. Posłowie skierowali do rządu federalnego interpelację w tej sprawie. Katalog pytań dotyczy głównie planowanego ograniczenia tygodniowego wymiaru lekcji języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w polskich szkołach.

W swojej interpelacji posłowie CDU/CSU odnoszą się najpierw do „ważnej funkcji budowania mostów” przez mniejszość niemiecką w Polsce i chwalą wysiłki Polski i Niemiec na rzecz pogłębiania stosunków dwustronnych. „Grupa parlamentarna CDU/CSU w niemieckim Bundestagu z dużym zaniepokojeniem obserwuje, że około 300 tys. członków mniejszości niemieckiej w Polsce znalazło się ostatnio pod presją polityczną” – czytamy we wstępnej wersji druku nr 20/1836 z 17 maja 2022 r.

Grupa parlamentarna chadecji odnosi się do cięć środków finansowych na nauczanie języków mniejszościowych, o których zdecydował Sejm w styczniu tego roku, a także do planowanego ograniczenia cotygodniowych zajęć z języka niemieckiego jako języka mniejszości w polskich szkołach. W komentarzach odniesiono się również do doniesień „Wochenblatt.pl” na ten temat oraz do skargi złożonej do Komisji Europejskiej przez Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG).

W łącznie dziewięciu pytaniach – niektórym z nich towarzyszy kilka pytań uzupełniających – posłowie proszą m.in. o informacje, jak rząd federalny ocenia sytuację polityczną mniejszości niemieckiej w Polsce od 2015 r. oraz czy dotychczasowe regulacje wprowadzone przez polski rząd stanowią, zdaniem rządu federalnego, systematyczne ograniczanie praw mniejszości niemieckiej.

Kolejne pytania dotyczą planowanego ograniczenia wymiaru nauczania języka niemieckiego w polskich szkołach, co autorzy interpelacji określają jako „wyraźną i niedopuszczalną dyskryminację mniejszości niemieckiej, której skutki mogą być odczuwalne w kontekście ochrony mniejszości w całej Europie”.

Ponadto posłowie pytają, jak rząd federalny ocenia „groźbę utraty tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej w perspektywie średnio- i długoterminowej w wyniku ogromnego ograniczenia nauczania języka niemieckiego jako języka ojczystego” oraz jakie konkretne działania podejmuje na poziomie dwustronnym i europejskim, „aby zapobiec ograniczeniu nauczania języka ojczystego dla mniejszości niemieckiej od 1 września 2022 r.”

Zgodnie z regulaminem Bundestagu odpowiedzi na interpelacje do rządu federalnego powinny być udzielane na piśmie w ciągu 14 dni. Wydłużenie tego terminu jest możliwe w porozumieniu z podmiotem składającym interpelację.

ln

Ze wspomnianą interpelacją grupy parlamentarnej CDU/CSU można się zapoznać pod poniższym linkiem: https://dserver.bundestag.de/btd/20/018/2001836.pdf

Show More