Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

„Budujmy mosty, a nie mury”

W ostatnich tygodniach coraz częściej słyszymy o ochłodzeniu relacji polsko-niemieckich i niesprzyjającej atmosferze wokół mniejszości niemieckiej w Polsce. W odpowiedzi na nie 40 młodych ludzi – uczestników Konferencji Młodzieżowej w Krzyżowej – wystosowało do społeczeństwa apel, mający na celu podkreślenie wartości wielokulturowości i potrzeby wzajemnego zrozumienia.  

 

Konferencja Młodzieżowa w Krzyżowej to jeden ze sztandarowych projektów Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej (Bund der Jugend der Deutschen Minderheit, BJDM), w którym udział w tym roku wzięli młodzi ludzie zarówno z kręgu mniejszości, jak i spoza niej. Podczas tegorocznej konferencji pod hasłem „Przyjaźń polsko-niemiecka” nie zabrakło również aktualnych, niełatwych tematów. Tym bardziej więc słowa wypracowanego podczas konferencji apelu młodzieży są odpowiedzią na bieżącą sytuację i panujące obecnie nastroje:

„Od pokoleń żyjemy razem, chodzimy do tych samych szkół, pracujemy w tych samych firmach, wspólnie dbamy o nasze najbliższe otoczenie. Tworzyliśmy i tworzymy jedną wspólnotę, która choć składa się z różnych kultur, to skupia się na wzajemnej życzliwości. Ponad podziałami zawsze był, jest i będzie najważniejszy człowiek, jako istota, która ma prawo do godnego, pokojowego życia”.

 

Der Deutsche Generalkonsul in Breslau Martin Kremer, Koordinator für die deutsch-polnische Zusammenarbeit Dietmar Nietan und Direktor des Hauses der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit Lucjan Dzumla während der Debatte, Kreisau 2022. Foto: BJDM

 

Świadomi tego, jak bardzo relacje na najwyższym szczeblu potrafią wpłynąć na życie zwykłych ludzi, Młodzi zwracają się również do polityków: „Prosimy was – budujmy mosty, a nie mury. Obecnie na świecie i w Europie – tak blisko naszych granic – widzimy dramat ludzi, których kwestie polityczne wpędzają w konflikt i prowadzą do poróżnienia.”

Skierowany do społeczeństwa większościowego tekst młodzież wypracowała w symbolicznym dla polsko-niemieckiego pojednania miejscu. To właśnie w Krzyżowej 12 listopada 1989 roku odbyła się, zainicjowana i celebrowana przez biskupa opolskiego Alfonsa Nossola, msza pojednania, w której udział wzięli ówczesny premier Polski Tadeusz Mazowiecki oraz kanclerz Niemiec Helmut Kohl.Znak pokoju, który przekazali sobie politycy podczas mszy, stał się symbolem nowego rozdziału w stosunkach między oboma sąsiadami.

 

Die Konferenzteilnehmer unterzeichnen den Jugendappell, Kreisau 2022. Foto: BJDM

 

Również nieprzypadkowa jest data publikacji Apelu: 21 listopada bowiem obchodzimy Międzynarodowy Dzień Życzliwości. Tym samym młodzi chcą podkreślić jasne intencje tej inicjatywy: „Chcemy żyć w otwartym, tolerancyjnym i przyjaznym środowisku, współpracować ze sobą, dążyć do harmonii i zgodnego współistnienia. Jesteśmy przekonani, że Wielokulturowość ubogaca i jest wartością, którą powinniśmy przekazać kolejnym pokoleniom, ponieważ Europa, a w tym Polska, jest i powinna być naszym wspólnym domem.”

Pełna treść Apelu dostępna jest na stronie internetowej BJDM (www.bjdm.eu) oraz pod adresem: www.vdg.pl

VdG

Show More