Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Media protestują

Na początku lutego pojawił rządowy projekt ustawy, który nakłada na emitentów reklam nowy podatek. Wydawcy ostro protestują, rząd broni projekt twierdząc, że podobne rozwiązania funkcjonują w wielu krajach świata.

 

Zdaniem Ministerstwa Finansów nowe składki, które mają rocznie wynieść ok. 800 mln. zł rocznie, wzmocnią finanse Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz nowego funduszu celowego, służącego dofinansowaniu projektów związanych z przemianami w przestrzeni cyfrowej, kulturą i dziedzictwem narodowym. Pryz cyzm opodatkowana ma bzreklama w mediach czfrowzch jak i tradycyjnych. Podawane są także przykłady państw, w których od lat taki podatek od reklam funkcjonuje, np. Francja, Austria, Grecja czy Indie i Malezja.

Z projektem ustawy nie zgadzają się wydawcy mediów prywatnych. W opublikowanym wczoraj (9.02.) liście otwartym do władz państwowych i liderów ugrupowań politycznych czytamy: “Zwracamy się w sprawie zapowiadanego nowego, dodatkowego obciążenia mediów działających na polskim rynku, myląco nazywanego „składką”, wprowadzaną pod pretekstem Covid-19. Jest to po prostu haracz, uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media”.

 

Wydawcy uważają, że nowy podatek osłabi, a nawet spowoduje likwidację części mediów działających w Polsce, co znacznie ograniczy społeczeństwu możliwość wyboru interesujących go treści. Wydawcy przekonują, że wprowadzenie tego przepisu spowodowałoby pogłębienie nierównego traktowania podmiotów działających na polskim rynku medialnym. „W sytuacji, gdy media państwowe otrzymują co roku z kieszeni każdego Polaka 2 mld złotych, media prywatne obciąża się dodatkowym haraczem w wysokości 1 mld zł”, piszą wydawcy mediów prywatnych i podkreślają, że w przeciwieństwie do zapowiedzi, iż to w szczególności globalni cyfrowi giganci mają  płacić większość podatku, faktycznie to polskie firmy medialne będą najbardziej nową daniną obciążone.

 

Wochenblatt.pl jest aktualnie w nieco lepszej sytuacji, ponieważ jako medium mniejszościowe możemy liczyć na dotacje z środków publicznych. Jednak i my niemałą część naszych kosztów musimy ponieść z wpływów ze sprzedaży gazety i właśnie emisji reklam. Nowy podatek obciąży także nasz i tak już skromny budżet. Dlatego solidaryzujemy się z wydawcami mediów prywatnych i wspieramy ich protest.

 

Rudolf Urban

redaktor naczelny

Show More