Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Saturday, February 4, 2023

Mniejszości nie składają broni

Komitet Obywatelski Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej “Minority SafePack” zwraca się do Sądu Unii Europejskiej o unieważnienie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie MSPI. Jednocześnie Sejmik Województwa Opolskiego na ostatnim posiedzeniu przyjął apel do Komisji Europejskiej popierający MSPI.

 

24 marca 2021 r. Komitet Obywatelski Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej “Minority SafePack” (MSPI) złożył skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu stwierdzenia nieważności decyzji Komisji w sprawie MSPI, którą ogłosiła w komunikacie z dnia 15 stycznia 2015 r. Wniosek opiera się na analizie prawnej komunikatu Komisji Europejskiej. Inicjatorzy MSPI twierdzą, że dokument jest głęboko wadliwy, ponieważ Komisja Europejska narusza w nim swój ustawowy obowiązek w zakresie uzasadnienia, a w ocenie ochrony prawnej mniejszości narodowych i etnicznych popełniła oczywiste błędy.

 

Quelle: FUEN

 

Nie tylko błędy proceduralne

„Komisja nie zinterpretowała inicjatywy prawidłowo. Zaproponowane przez Komisję środki, w odniesieniu do celów inicjatywy “Minority SafePack”, są wyraźnie nieodpowiednie. Istnieją również wystarczające powody by sądzić, że Komisja nie wywiązała się z obowiązku uzasadnienia, co stanowi rażący błąd proceduralny. Ponadto Komisja nie odpowiedziała na uwagi ustne złożone przez inicjatorów na spotkaniu z Komisją i podczas wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim. Komisja nie odniosła się również do szczegółowych pisemnych komentarzy i wyjaśnień dotyczących zakresu MSPI przedłożonych przez inicjatorów”, czytamy w komunikacie Federliastzcynej Unii Europejskich Narodowości (FUEN).

 

Bei der Sitzung des Oppelner Sejmik am 30. März wurde der Appell an die Europäische Kommission beschlossen. Foto: UMWO

 

MSPI w opolskim sejmiku

Kiedy skarga FUEN zostanie rozpatrzona przez TSUE nie jest wiadome. Od momentu odrzucenia przez Komisję Europejską inicjatywy MSPI kolejne rządy regionalne w Europie wyraziły swój sprzeciw wobec tej decyzji. Do tej krytyki dołączył wczoraj (30.03.) również Sejmik Województwa Opolskiego. W przyjętym z inicjatywy radnych Mniejszości Niemieckiej apelu czytamy m.in. „Inicjatywa, pod którą w całej Unii Europejskiej zebrano 1,215,789 podpisów dawała również mieszkańcom naszego regionu nadzieję na to, że prawa mniejszości zostaną dostrzeżone i docenione na poziomie Komisji Europejskiej, a dzięki temu ich ranga zostanie podniesiona. (…) Apelujemy do Komisji Europejskiej o ponowne przeanalizowanie Europejskiej Inicjatywy MSPI uwzględniając przy tym interesy samych inicjatorów inicjatywy jak również regionów zamieszkiwanych przez środowiska mniejszości narodowych i etnicznych, takich jak województwo opolskie”.

 

Przypomnijmy

Czy skarga FUEN oraz apele takie jak opolskiego sejmiku spowodują zmianę zdania Komisji Europejskiej? Inicjatywa „Minority SafePack” to pakiet wniosków legislacyjnych mających na celu zapewnienie ochrony mniejszości narodowych i umożliwienie propagowania praw mniejszości, praw językowych i ochrony ich kultury. Dotyczy to takich obszarów jak edukacja, posługiwanie się językiem, finansowanie oraz, co nie mniej ważne, media, do których grupy etniczne powinny mieć równy dostęp, niezależnie od tego, czy stanowią dużą czy małą mniejszość w danym kraju.

Rudolf Urban

Show More