Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Minister stawia warunki

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji od września z budżetu państwa finansowana jest tylko jedna godzina języka niemieckiego jako języka mniejszości w szkołach. Teraz po wielu miesiącach batalii Przemysław Czarnek sygnalizuje możliwość powrotu do trzech godzin tygodniowo. Jednak mniejszości muszą spełnić dwa warunki.

 

O tych warunkach poinformował w minionym tygodniu na antenie radia RMF minister edukacji Przemysław Czarnek. Powiedział on, że pierwszym warunkiem jest, „że mniejszości ustalą, w jaki sposób weryfikujemy przynależność do mniejszości, żeby pieniądze szły do mniejszości a nie gdzieś poza mniejszość”. Drugi warunek skiwerowany jest bezpośrednio do mniejszości niemieckiej. – Poprosiłem mniejszość niemiecką, żeby wystąpiła wraz ze mną i MSZ do rządu RFN w liście, w którym podziękujemy za to, że w końcu fundusz (na naukę języka polskiego, przy.red.) został ustanowiony, ale zażądamy, żeby było w nim więcej o 24 mln. euro. Bo my przeznaczamy na 50 tys. Niemców 25 mln. euro, oni na dwa miliony Polaków milion euro.

 

O komentarz ws. weryfikacji narodowości zapytaliśmy dra Grzegorza Kuprianowicza, członka mniejszości ukraińskiej i współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych: – Cieszą deklaracje ministra edukacji i nauki dotyczące perspektywy szybkiego przywrócenia nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości w wymiarze 3 godzin. Niepokoi natomiast stwierdzenie, że muszą być spełnione warunki, aby tak się stało. Przywrócenie równego traktowania mniejszości niemieckiej nie powinno być uzależniane od spełnienia jakichkolwiek warunków. Wynika to bowiem z oczywistej konstytucyjnej zasady równości obywateli. Proponowanie, aby mniejszości ustaliły „w jaki sposób weryfikujemy przynależność do mniejszości” budzi poważne wątpliwości. Po pierwsze, to nie mniejszości określiły zasady obecnie obowiązującego systemu i nie powinny być na nie zrzucane zadania związane z jego funkcjonowaniem. Po drugie, trudno sobie wyobrazić zgodny z prawem mechanizm weryfikacji „przynależności do mniejszości”. Warto przypomnieć, że zgodnie art. 4 ust. 3. ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych z 2005 r. „Nikt nie może być obowiązany do udowodnienia własnej przynależności do danej mniejszości”.

 

Co do wspólnego listu polskiego rządu i mniejszości niemieckiej do rządu federalnego Rafał Bartek, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce, powiedział: – My, mniejszość niemiecka, jesteśmy ostatecznie odbiorcami tego, co rządy zdecydują i zaoferują, dlaczego więc mielibyśmy wysyłać jakiekolwiek listy w ramach wzajemnych żądań rządów. Nie wiem, dlaczego w tej całkowicie spolityzowanej sytuacji mielibyśmy się mieszać w sprawy międzyrządowe. Nam chodzi o dobro dzieci, aby nie były dalej dyskryminowane i stygmatyzowane. Dlatego proszę ministra, aby nie mieszał nas do bieżącej polityki, tym bardziej, że środki w niemieckim budżecie mają być przeznaczone na sprawdzenie poziomu zapotrzebowania na naukę języka polskiego a nie same zajęcia.

ru

Show More