Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Neues Wochenblatt.pl ist da! / Ukazał się nowy Wochenblatt.pl!

 

Die Neue Ausgabe des Wocheblatt.pl ist da und darin finden Sie u.a. diese Themen:

 

– Miroslav Klose besucht Oppeln und Chronstau und das am 28. Februar;

 

– Nach dem Ende der Koalitionsgespräche zwischen CDU/CSU und SPD schauen wir, wie im Koalitionsvertrag die deutschen Minderheiten beschrieben werden;

 

– Hartmut Koschyk, ehemaliger Budnesbeauftragter für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, hat vor kurzem ein Buch herausgegeben, in dem es über Heimat, Glaube und Identität geht.

 

Das Wochenblatt.pl finden Sie ab heute in den bekannten Verkaufsstellen und ab sofort als E-Paper

 


 

Ukazało się nowe wydanie Wochenblatt.pl, a w nim przygotowaliśmy m.in. te tematy:

 

– Miroslav Klose odwiedzi 28 lutego Opole i Chrząstowice;

 

– Po zakończeniu rozmów negocjacyjnych pomiędzy CDU/CSU i SPD spojrzymy, jak w umowie koalicyjnej opisane są mniejszości niemieckie;

 

– Hartmut Koschyk, były pełnomocnik rządu RFN ds. wysiedlonych i mniejszości narodowych, wydał niedawno książkę, w której koncentruje się na pojęciach heimat, wiara i tożsamość.

 

Wochenblatt.pl można kupić od dziś w kioskach oraz jako e-paper.

Show More