Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Kolej na rowery

[responsivevoice_button voice='Polish Female' buttontext='Odsłuchaj treść']

Gminą, która w udany sposób łączy dbałość o dziedzictwo historyczne z nowymi trendami, jest niewątpliwie gmina Reńska Wieś realizująca ambitny plan pod nazwą „Kolej na rowery”.


Przełomowym momentem była powódź w 1997 r. Wtedy to Polskie Koleje Państwowe, w związku ze zniszczeniami infrastruktury kolejowej, zdecydowały się wyłączyć z użytku 100-letnią linię kolejową Kędzierzyn-Koźle – Baborów (odcinek Koźle – Reńska Wieś funkcjonował od 1886 r., odcinek Reńska Wieś – Polska Cerekiew od 1898 r., a kontynuacja do Baborowa od 1908 r.), a wraz z nią odesłać w niebyt infrastrukturę jej towarzyszącą. Samorządy rozpoczęły zabiegi o ratowanie infrastruktury, permanentnie rozkradanej i dewastowanej. Starania zwieńczono w 2012 r. przekazaniem mienia PKP trzem gminom: Reńska Wieś, Cisek i Polska Cerekiew. Gminie Reńska Wieś przypadło ok. 8 km torowiska oraz dwa zabytkowe, stuletnie dworce kolejowe – w Reńskiej Wsi i Długomiłowicach.

Dużą popularnością cieszy się 15-kilometrowa asfaltowa trasa rowerowa.
Foto: Gmina Reńska Wieś

Rozpoczęto poszukiwania dofinansowania, gromadzenie dokumentacji technicznej, wykonano projekty. Zwieńczeniem tych starań było powstanie w 2021 r. asfaltowej trasy rowerowej na nieczynnym torowisku, o łącznej długości ok. 15 km, biegnącej przez teren trzech wspomnianych wyżej gmin. Inwestycję zrealizowano przy udziale środków unijnych RPO Województwa Opolskiego. Wzdłuż trasy powstała też infrastruktura turystyczna (wiatki, punkty odpoczynkowe, parkingi), a w gminie Reńska Wieś również dwie Otwarte Strefy Aktywności (sprawnościowy plac zabaw i siłownia zewnętrzna) w sąsiedztwie dawnych dworców w Reńskiej Wsi i Długomiłowicach.

Miejsce dla wszystkich
– Nie ukrywam, że było to ambitne zadanie, które przypadło na początek mojej obecnej, pierwszej kadencji wójta – mówi Tomasz Kandziora, od 2018 r. włodarz gminy Reńska Wieś. – Mimo że koszt naszego odcinka trasy nie był mały (7 mln zł, w tym 4 mln zł dofinansowania unijnego), to widzimy, jaką popularnością cieszy się to miejsce i ile daje frajdy rowerzystom, rolkarzom, biegaczom – dodaje wójt Kandziora.

Dworzec w Reńskiej Wsi właśnie przechodzi kompleksową renowację. Foto: Gmina Reńska Wieś

Teraz przyszedł czas na dwa zabytkowe dworce. Ten w Reńskiej Wsi właśnie przechodzi kompleksową renowację. Na jego parterze uruchomiony zostanie Klub Malucha (dzięki pozyskanej dotacji) oraz punkt odpoczynkowy dla turystów podróżujących trasą rowerową „Szlakiem Kolejowym”. Na wyższych kondygnacjach dworca znajdować się będą mieszkania komunalne. Koszt całkowity – 1,7 mln zł. Planowane zakończenie inwestycji – kwiecień 2022 r. Ale jeszcze w tym roku podobną metamorfozę ma przejść dworzec w Długomiłowicach.

Łączyć „stare” z nowym
– Złożyliśmy wniosek do programu Senior+ i chcemy, by swoje miejsce znaleźli tu nasi seniorzy, którzy dotychczas spotykali się, w ramach projektu realizowanego przez TSKN na Śląsku Opolskim, w remizie strażackiej w Długomiłowicach – mówi wójt Kandziora. – Jak tylko nasz wniosek „przejdzie”, to ruszamy z pracami, by zdążyć do końca 2022 r. – dodaje.

Tutaj również na wyższych piętrach dworca stworzone zostaną mieszkania komunalne dla mieszkańców gminy szukających lokum. W sąsiedztwie obu dworców będą zamontowane dwujęzyczne tablice informacyjne przybliżające historię dawnej linii kolejowej i dworców, z którą będą mogli zapoznać się podróżujący rowerami „Szlakiem Kolejowym”.

Skąd ten zapał do ratowania zabytkowych obiektów i łączenia „starego” z nowymi, świeżymi pomysłami?
– Uważam, że moim obowiązkiem jest dbać o obiekty będące naszym dziedzictwem historycznym, a okazją jest lokowanie w tych obiektach funkcji oczekiwanych przez naszych mieszkańców (klub malucha, klub seniora, mieszkania) – mówi wójt gminy Reńska Wieś. – Możliwość zachowania takich miejsc i dania im „drugiego życia” przynosi olbrzymią satysfakcję – dodaje.

Julianna Krzos

Show More