Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Tuesday, January 31, 2023

Można jeszcze składać wnioski

Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku ma nowego prezesa. Został nim Henryk Steinhoff z Głogówka. Na początku września odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze delegatów Towarzystwa, na którym podsumowano rok 2021 i rozmawiano o bieżących działaniach organizacji.


W skład nowego zarządu weszli oprócz Henryka Steinhoffa: jako wiceprezesi Paweł Ryborz z Kobylic i Klaudia Wodniok-Wach z Biestrzynnika, sekretarz Agata Baron, skarbnik Jerzy Mikus, a także Barbara Kaczmarczyk, Edyta Gola, Leon Buczek i Oswald Salla. W skład komisji rewizyjnej weszli: Józef Żymła (przewodniczący), Krystian Komander (wiceprzewodniczący), Weronika Hrabowska, Brygida Labisz i Maria Gruca.

Sprawozdawczo-wyborcze zebranie delegatów odbyło się na początku września w Prószkowie.
Foto: TDN

Pomoc w roku 2021
Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku działa na terenie całego kraju w 51 oddziałach, udzielając wsparcia finansowego, organizując wyjazdy dla seniorów czy refundując leki. W 2021 r. Towarzystwo udzieliło pomocy finansowej 281 osobom na kwotę 140 500 zł. W sześciotygodniowych turnusach rehabilitacyjnych w Kamieniu Śląskim wzięło w sumie udział 150 osób. 20 143 złotych przeznaczono na refundację leków dla 101 osób. 29 osób otrzymało także pomoc finansową w trudnych sytuacjach losowych. W 2021 r. Towarzystwo przeznaczyło także 54 721 złotych na opłacenie 10 opiekunów świadczących pomoc sąsiedzką. TDN współpracowało tradycyjnie z Bankiem Żywności i było partnerem projektu „Opolski Senior”, zatrudniając 40 opiekunów na terenie województwa opolskiego.

Dopłaty na ogrzewanie
W tym roku beneficjentów czekają zmiany. – Udzielamy np. dopłat do kosztów ogrzewania (prądu, gazu), podstawą otrzymania pieniędzy jest przedstawienie faktury. Nadal są jeszcze środki na tego typu wydatki. Osoby chętne mogą wnioskować o dopłaty w oddziałach Towarzystwa lub zgłaszać się bezpośrednio w naszym opolskim biurze – wyjaśnia Agata Baron, dyrektor biura TDN w Opolu. TDN organizuje od sierpnia wycieczki do Biedrzychowic, do Farskiej Stodoły. Ostatnia planowana jest na 11 października. – Tradycyjnie refundujemy też koszt zakupu leków i udzielamy pomocy finansowej w szczególnych sytuacjach losowych. O takie wsparcie też można jeszcze wnioskować – wyjaśnia Agata Baron. W roku bieżącym kończy się projekt „Opolski Senior”. TDN nadal będzie jednak rozdzielało żywność w ramach swojego członkostwa w Banku Żywności.

A. Durecka

Show More