Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Postępowanie restrukturyzacyjne. Zapytaj prawnika!

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE:Stale zmieniające się warunki rynkowe, spadający popyt i podaż. Zbyt wysokie ceny materiałów oraz brak ich dostępności, a przy tym rosnące koszty prowadzenia działalności, w tym podatek i składka zdrowotna liczona od dochodu… Czy rosnące raty kredytów to tylko nieliczne z problemów, z którymi borykają się na co dzień przedsiębiorcy?


Ze względu na powyższe wielu przedsiębiorców rezygnuje z prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety są i tacy, którzy zaczynają tracićpłynność finansową i wpadają w spiralę zadłużenia, która bardzo często i tak kończy się zamknięciem działalności oraz licytacją majątku w egzekucji, ze względu na zbyt duże zadłużenie i brak możliwości jego spłaty w jakikolwiek sposób. Upadłość jednak, co do zasady, związana jest z likwidacją majątku dłużnika. Są jednak środki, które podjęte w odpowiednim czasie, mogą zapobiec sprzedaży i licytacji majątku.

Od lewej: Joanna Wrońska, Łukasz Kuczyński i Joanna Tokarska-Grzesik
Foto: KTGW

Rozwiązania
Obecnie najlepszym rozwiązaniem na poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest postępowanie restrukturyzacyjne. Aby zrozumieć, co to jest postępowanie restrukturyzacyjne, należy najpierw ustalić, na czym polega restrukturyzacja. Pod tym pojęciem kryją się działania mające za zadanie poprawę sytuacji firmy na rynku poprzez optymalizację wykorzystania zasobów i zwiększenie wydajności pracy przedsiębiorstwa. Podejmowane są czynnościskierowane na uzdrowienie sytuacji finansowej dłużnika i rozwój jego działalności. W tym celu przedsiębiorca może skorzystać z omawianego postępowania restrukturyzacyjnego, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. Firma może zrealizować ten plan m.in. dzięki polepszeniu relacji z wierzycielami oraz zdobyciu nowych kontrahentów.Zgodnie z prawem istnieją cztery główne rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego. Wybór wariantu zależy od potrzeb i oczekiwań dłużnika, który może skorzystać z:postępowania o zatwierdzenie układu,przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego.Co istotne, niezależnie od wybranej ścieżki do restrukturyzacji niezbędne jest zawarcie układu dłużnika z wierzycielami. Jednakże w przypadku przedsiębiorców najkorzystniejsze i najczęściej wybierane jest postępowanie o zatwierdzenie układu.


Dbałość o sprawną komunikację
Od grudnia 2021 r. jest ono prowadzone całkowicie online, za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. W znacznej części postępowanie to prowadzone jest bez udziału sądu, pod nadzorem nadzorcy układu – licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który dba, aby komunikacja dłużnika z wierzycielami i głosowanie nad układem przebiegały sprawnie i prawidłowo. Postępowanie przybiera charakter sądowy dopiero na ostatnim jego etapie – po przegłosowaniu zaproponowanych przez dłużnika propozycji spłaty wierzycieli.Jakie korzyści wynikają z otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu?Stosunkowo niskie koszty postępowania, wstrzymanie egzekucji na czas jego trwania (w tym licytacji np. nieruchomości czy maszyn i urządzeń), wstrzymanie wypowiedzeń umów kredytowych i leasingowych na czas trwania postępowania, redukcja długu do 30% kapitału oraz umorzenie 100% odsetek oraz kosztów pobocznych, krótki czas postępowania – do czterech miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, minimalny udział sądu w postępowaniu – zmniejszone ryzyko „zastoju” postępowania w sądzie, prowadzenie postępowania wyłącznie w formie elektronicznej – mniejsza biurokracja i sprawność, ułatwione wszczęcie postępowania.

Postępowanie restrukturyzacyjne to procedura umożliwiająca naprawę trudnej sytuacji, w której znalazł się przedsiębiorca mający duże problemy finansowe.

Naprawa trudnej sytuacji
Zatem w prostych słowach oraz zwięźle można powiedzieć, że postępowanie restrukturyzacyjne to procedura umożliwiająca naprawę trudnej sytuacji, w której znalazł się przedsiębiorca mający duże problemy finansowe. Powyższe pokazuje, że dłużnik posiada różne możliwości – od błyskawicznych wariantów, takich jak uproszczone postępowania restrukturyzacyjne, po gruntowne procesy, np. postępowanie sanacyjne. Wybór nie jest łatwy, dlatego warto postarać się o wsparcie profesjonalistów. Jednocześnie praktyka wskazuje, że ze względu na cechy postępowania najchętniej wybierane jest postępowanie o zatwierdzenie układu, które pokrótce zostało przedstawione powyżej.

Łukasz Kuczyński/K. Ś.

 

KTGW Kancelaria Radców Prawnych Kuczyński, Tokarska-Grzesik, Wrońska Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Opolu

Dotychczasowy adres to: Plac Wolności 6, piętro 3., 45-018 Opole; od 1.10.2022 r.

Nowy adres Kancelarii: ul. Jakuba Kani 8/1, 45-340 Opole

Strona internetowa w budowie, dotychczasowa to: kitg.pl

Numer kontaktowy: 505 983 977

Adres mailowy do kontaktu to: redakcja@ktgw.pl

 

Show More