Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Tuesday, January 31, 2023

Przegrana potyczka

W miniony poniedziałek (21.06.) odbyło się posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, które poświęcone było rozpatrzeniu wniosku posła mniejszości niemieckiej Ryszarda Galli o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie powoływania rad programowych.

 

Zgodnie z art. 30 ust. 4a powołując rady programowe oddziałów emitujących programy w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, dyrektorzy oddziałów uwzględniają kandydatów zgłaszanych przez organizacje społeczne mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Pomimo tego pojawił się problem, który polega na tym, że dyrektorzy owych oddziałów nie mają możliwości uwzględniania tych kandydatów, gdyż nie posiadają kompetencji do powoływania rad programowych!

 

Stan prawny nas nie chroni

– Dzieje się tak dlatego, że w świetle ustawy jest to kompetencja Rady Mediów Narodowych – podkreśla poseł Ryszard Galla i dodaje: – Ta mała sprzeczność przepisów ma wielki wpływ na mniejszości narodowe i etniczne, w tym na mniejszość niemiecką, ponieważ w tym roku, podobnie jak cztery lata temu, żaden z naszych kandydatów do rad programowych Radia Opole i TVP 3 Opole nie został uwzględniony. Nie mamy więc reprezentacji w radach programowych, a aktualny stan prawny pomimo istnienia art. 30 ust. 4a nas nie chroni. Rada Mediów Narodowych powinna zatem była „wziąć na to poprawkę” i uwzględnić naszych kandydatów. Niestety, już dwukrotnie tak się nie stało.

Stąd też powstała inicjatywa legislacyjna, która ma zmienić ten stan rzeczy, a na poniedziałkowym posiedzeniu komisji referowany był wniosek posła Ryszarda Galli, który szukał dla niego poparcia wśród członków wszystkich ugrupowań zasiadających w Sejmie. Tym samym był to kolejny sprawdzian dla ugrupowań sejmowych ze stosunku do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Jaki jest jego wynik?

 

Wielkiej dyskusji nie było

– Na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych po raz kolejny prezentowałem projekt nowelizacji ustawy dotyczącej tego tematu, bardzo krótki zresztą. Jest to bowiem jeden punkt, który mówi o tym, żeby dyrektorów ośrodków regionalnych zastąpić Radą Mediów Narodowych. Jest to zasadne, bo jeśli rada ta jest właściwa do powoływania rad programowych, to ona również może uwzględnić te regiony, w których dana mniejszość występuje, gdzie programy dotyczące mniejszości są nadawane i gdzie dana mniejszość winna mieć swojego przedstawiciela w radzie programowej – mówi poseł Ryszard Galla. Okazało się jednak, że na poniedziałkowym posiedzeniu wielkiej dyskusji nie było. Odezwał się tylko wiceprzewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych z ramienia PiS, który powiedział, że jest to temat, który powinien być poruszany przez Komisję Kultury. – Na to stwierdzenie odpowiedziałem, że inicjatywa jest po różnych stronach. Może to być grupa posłów, komisja mniejszości, jakiś klub itd. Natomiast w momencie kiedy ten projekt trafi do laski marszałkowskiej, to nie kto inny jak pani marszałek i prezydium zdecydują, gdzie taki projekt będą kierować – relacjonuje poseł.

 

Walczymy dalej

Poseł mniejszości niemieckiej zwrócił także uwagę na to, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych podjęła w tej sprawie inicjatywę ustawodawczą, a cała procedura w Sejmie odbyłaby się z udziałem Komisji Kultury: – Efekt finalny jest jednak taki, że ośmiu posłów opowiedziało się za, a dziewięciu przeciwko! Jak się czuję? Łatwo się domyślić – z dużym żalem w głosie mówi poseł Ryszard Galla i kończy: – Kiedy tylko skończyło się głosowanie, natychmiast przychodziły do mnie SMS-y od posłów, którzy zapewniali mnie: nie martw się, wesprzemy cię w zbieraniu podpisów w tej sprawie i złożymy taki wniosek jako grupa posłów. A zatem jeszcze w tym tygodniu zbierzemy podpisy i złożymy ten projekt do pani marszałek. Walczymy dalej! Owszem, potyczkę przegraliśmy, ale wojny jeszcze nie…

 

Krzysztof Świerc

Show More