Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wsparcie dla mniejszości (+Video)

Ozimek ma od niedawna pełnomocniczkę ds. mniejszości narodowych i etnicznych. Na to stanowisko powołał Łucję Furman jeszcze pod koniec starego roku burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek. – Chciałabym służyć mniejszościom wsparciem i zamierzam z ramienia gminy koordynować wszelkie przedsięwzięcia w tym zakresie – zapowiada Łucja Furman.

– W naszej gminie chcemy zapewnić dobre warunki dla wszystkich mieszkańców. Mamy świadomość, iż seniorzy oraz mniejszości narodowe mają szczególne potrzeby, a gminę Ozimek charakteryzuje różnorodność i wielokulturowość. Wierzę, że pełnomocnicy będą sprawować swoją funkcję z oddaniem i zachęcam mieszkańców gminy do współpracy z powołanymi osobami – mówi burmistrz Mirosław Wieszołek, który obok pełnomocniczki ds. mniejszości powołał również pełnomocniczkę ds. polityki senioralnej.

Pełnomocniczka Łucja Furman i burmistrz Mirosław Wieszołek
Foto: www.ozimek.pl

Do zadań pełnomocniczki ds. mniejszości narodowych i etnicznych należeć ma koordynowanie działań organów administracji samorządowej oraz organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz mniejszości, a także podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości oraz przeciwdziałanie naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości. Co ma to oznaczać w praktyce? – Na pewno zacznę od tego, żeby dokładnie zapoznać się ze środowiskiem mniejszości, jej potrzebami i problemami. Mam tu na myśli nie tylko mniejszość niemiecką, której organizacje prężnie w naszej gminie działają, ale również coraz liczniejszą społeczność ukraińską. Ta społeczność nie ma swojej reprezentacji w postaci organizacji, a problemy różnego rodzaju są.

Chciałabym, żeby to stanowisko służyło wsparciem również tym osobom – podkreśla Łucja Furman. Jednocześnie pełnomocniczce zależy też na promowaniu organizacji mniejszości niemieckiej w gminie. – Jest wiele inicjatyw, które urząd gminy wspólnie z mniejszością niemiecką realizuje. Najbliższa to gminny etap konkursu recytatorskiego w języku niemieckim. Jako pełnomocnik będę się we wszystkie te przedsięwzięcia angażować i oczywiście odpowiadać na wszystkie sygnały organizacji mniejszości – zapowiada Łucja Furman.

Anna Durecka

Show More