Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Powrót do władzy

Miron Sycz nie będzie już reprezentować swoich mniejszości w Sejmie.
Miron Sycz nie będzie już reprezentować swojej mniejszości w Sejmie.

Już od dłuższego czasu przepowiadano partii Jarosława Kaczyńskiego Prawo i Sprawiedliwość (PiS), że rozstrzygnie obecne wybory parlamentarne na swoją korzyść. Chyba nikt jednak nie sądził, iż będzie to zwycięstwo tak zdecydowane, że gruntownie zmieni scenę polityczną w Polsce.

 Po raz pierwszy w historii Polski po 1989 roku jedna partia zdołała uzyskać bezwzględną większość w parlamencie. Czy jednak PiS będzie rzeczywiście rządził samodzielnie, czy też dokooptuje sobie koalicjanta, rozstrzygnie się dopiero w nadchodzących dniach. Pierwsze sygnały, jakie szef partii Jarosław Kaczyński wysłał jeszcze w trakcie wyborczego wieczoru, pozwalają przypuszczać, że PiS pomimo długoletniego przebywania w opozycji nie zamierza prowadzić „polityki zemsty”. Co więcej, PiS pragnie nawiązać szeroką współpracę z obecnymi w Sejmie ugrupowaniami politycznymi, a to są już nowe, pojednawcze tony z ust lidera partii.

Wybory z 25 października pokazały też jednak, że nadszedł kres socjaldemokracji w postaci partii SLD, która nie uzyskała wymaganej ilości głosów, przez co nie będzie miała w Sejmie własnych posłów. Podobnie jak zdecydowane zwycięstwo PiS, również porażka socjaldemokratów jest zjawiskiem zupełnie nowym. Do ofensywy przeszła już nowa partia socjaldemokratyczna pod nazwą Razem, która jest chyba nie tylko gwoździem do trumny SLD, lecz także stanowi nowe źródło nadziei dla wielu socjalistów.

Ale i z punktu widzenia mniejszości narodowych w Polsce wyniki wyborów stanowią nową rzeczywistość, udowadniając błąd tym, którzy w ich przededniu twierdzili, że mniejszości nie powinny tworzyć własnych komitetów, lecz przyłączać się do istniejących partii. W ubiegłej kadencji w Sejmie zasiadali jeszcze dwaj przedstawiciele mniejszości, bowiem Miron Sycz z Platformy Obywatelskiej jest członkiem mniejszości ukraińskiej, a Eugeniusz Czykwin z SLD jest Białorusinem. – Uzyskany wynik pokazuje jednoznacznie, że odtąd jedynym przedstawicielem mniejszości narodowych w parlamencie będzie nasz poseł Ryszard Galla, co nie udało się żadnemu innemu reprezentantowi mniejszości startującemu z ramienia poszczególnych partii. Oznacza to, że Galla będzie musiał walczyć o sprawy wszystkich mniejszości w pojedynkę – mówi Rafał Bartek, przewodniczący opolskiego TSKN.

Dlatego też podczas konferencji prasowej zorganizowanej we wtorek przez mniejszość niemiecką liderzy organizacji zwrócili uwagę na fakt, iż nowy rząd w zaistniałej sytuacji będzie musiał na nowo pochylić się nad ordynacją wyborczą, aby dać mniejszościom realną szansę współpracy w parlamencie. – Uważamy, że można rozważyć wprowadzenie modelu wyborczego, jaki obowiązuje w Chorwacji czy na Węgrzech, gdzie mniejszości są naprawdę wspierane – podkreśla Rafał Bartek.

Następne wydanie Wochenblatt.pl będzie m.in. poświęcone powyższym modelom wyborczym.

 

Rudolf Urban

Show More