Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Thursday, December 8, 2022

Renesans z serca i rozsądku

Niemiecki jako ojczysty w szkole

Chcą go rodzice, chcą uczniowie, chcą nauczyciele. Po dziesięcioleciach zaniedbań język niemiecki odzyskuje należne mu miejsce w szkołach Warmii i Mazur.

 

Raz w tygodniu jedna klasa szkoły w Kronowie przygotowuje jakąś typową niemiecką potrawę. Potem wspólnie wszystkie dzieci ze szkoły ją degustują. Bardzo im się to podoba.
Foto: Archiv Szkoła Podstawowa w Kronowie

 

W roku szkolnym 2018/19 na mapie regionu pojawiło się 6 nowych miejscowości, w których języka niemieckiego nauczyciele uczą w szkołach jako języka mniejszości niemieckiej. W pow. olsztyńskim jedną z nich jest szkoła podstawowa w Kronowie.

Na 55 uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kronowie, gm. Barczewo, niemieckiego jako języka mniejszości (ojczystego) uczy się aż 53 dzieci we wszystkich klasach, czyli 96% wszystkich. Jak to się stało, że język niemiecki wszedł do tej szkoły, i to tak mocno?

– Wiosną ubiegłego roku z takimi wnioskami zwrócili się do mnie rodzice, siedem lub osiem osób. Wcześniej pytali, czy jest taka możliwość – wyjaśnia Jolanta Piotrowska, dyrektorka szkoły.
Wczesne złożenie wniosków przez rodziców pozwoliło dyrektorce spokojnie przygotować nowy arkusz organizacyjny szkoły, zatrudnić nauczycielkę germanistkę – Patrycję Bierman-Rydzewską, zaopatrzyć się w podręczniki dla dzieci, pomoce naukowe oraz dodatkowe wyposażenie pracowni.

Ponieważ germanistka pochodzi z okolicy, znajomość realiów i ludzi pozwoliła jej bezproblemowo nawiązać kontakt i z uczniami i ich rodzicami. Uczniowie mają w tygodniu trzy godziny niemieckiego, które są przeznaczone zarówno na naukę języka, jak i poznawanie kultury, zwyczajów, historii niemieckiego obszaru językowego.

– Mamy przy świetlicy bardzo wygodne zaplecze kulinarne i raz w tygodniu jedna klasa przygotowuje jakąś typową niemiecką potrawę. Potem wspólnie wszystkie dzieci ze szkoły ją degustują. Bardzo się to naszym uczniom podoba, a to tymczasem też jeden z elementów nauczania – dodaje Jolanta Piotrowska.
W szkole w Kronowie uczniowie do tej pory uczyli się języka angielskiego jako obcego. Wprowadzenie języka niemieckiego jako języka mniejszości nie wzbudziło w lokalnym środowisku żadnej sensacji ani nieprzychylnych komentarzy. Wręcz przeciwnie – wielu rodziców ucieszyło się, bo wiedzą, że to dla ich dzieci dodatkowa szansa życiowa. Poza tym w Kronowie, podobnie jak w Ramsowie, Wipsowie i Lamkowie – innych wsiach gminy Barczewo, w których też ta forma nauczania niemieckiego w szkołach istnieje – nigdy nie był on językiem obcym. W najbliższym czasie dzieci z Kronowa czeka pierwszy publiczny sprawdzian tego, jak niemiecki opanowały w praktyce. Jest to konkurs piosenki niemieckiej w szkole w Lamkowie. Na wiosnę zaś pojadą na wycieczkę do Berlina. Już chociażby z tego powodu wiedzą, po co się warto niemieckiego uczyć.

 

Lech Kryszałowicz

 

W roku szkolnym 2018/19 języka niemieckiego jako ojczystego uczy się w szkołach województwa warmińsko-mazurskiego 2047 dzieci. Stanowi to 32% wszystkich uczniów. To o około 200 uczniów więcej niż w poprzednim roku szkolnym. Wzrosła również liczba szkół. Obecnie jest ich 48. Niestety, w żadnym przedszkolu ani oddziale przedszkolnym ta forma nauczania języka niemieckiego w woj. warmińsko-mazurskim nie jest już prowadzona.

Show More