Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

RPO pisze do MSWiA o sytuacji mniejszości

RPO Adam Bodnar
Fot.: Adrian Grycuk / wikimedia commons

W swoim stanowisku przedstawiciele mniejszości w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych zwrócili uwagę na trudności w przystosowaniu systemu dotowania do zmieniających się warunków związanych z pandemią. Wsparł ich teraz także Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

W swoim piśmie do ministra spraw wewnętrznych Adam Bodnar zwraca uwagę na sytuację organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Ich działalność również podlega ograniczeniom w związku z pandemią koronawirusa, które mogą spowodować niepowetowane straty mniejszościom i ich unikatowym kulturom.

 

Odnosząc się zaś bezpośrednio do finansowania działalności kulturalnej mniejszości, rzecznik stwierdził, że przyznawane jednoroczne granty nie pozostawiają wielu możliwości zmian w zaakceptowanych już projektach czy przesuwania środków finansowych na inne cele. Niemożność szybkiego reagowania, wynikająca z rygorystycznych zasad pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania dotacji budżetowych, stawia te organizacje przed groźbą zawieszenia lub nawet zakończenia działalności, ze szkodą dla tożsamości kulturowej mniejszości, ale też dla państwa polskiego”, czytamy w piśmie RPO.

 

Adam Bodnar poprosił ministra Mariusza Kamińskiego, by podjął działania pomocowe, które zapewnią tym organizacjom szansę przetrwania trudnego okresu pandemii i kontynuowania kulturotwórczej działalności.

ru

 

Czytaj także:

Tarcza antykryzysowa dla mniejszości

Show More