Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Łączy narody od trzech dekad

Pod koniec sierpnia Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej „Herder” w Morągu (Mohrungen) tradycyjnie obchodzi urodziny wielkiego poety i filozofa Johanna Gottfrieda Herdera (1744–1803), który tam się urodził. W tym roku jednak obchody, które odbyły się 27 sierpnia w sali parafialnej kościoła pw. bł. Michała Kozala, skupiły się na 30-leciu istnienia stowarzyszenia.

Oprócz licznego udziału niemieckich i polskich przyjaciół i współtowarzyszy z 30-letniej działalności Stowarzyszenia Ludności Niemieckiej „Herder” szczególnie dwie rzeczy wyróżniały uroczystości w kościele i sali parafialnej parafii pw. bł. Michała Kozala w Morągu: jubileusz był ekumeniczny i całkowicie dwujęzyczny w języku niemieckim i polskim – od nabożeństwa w kościele do ostatniej nuty muzyki tanecznej na zakończenie uroczystości.

Henryk Hoch wręczył pamiątkową tablicę stowarzyszeniu „Herder” skupionemu wokół jego przewodniczącej Urszuli Mańki (z prawej) (Foto: Uwe Hahnkamp)

Praktyczna bilingwalność
Rzadko zdarza się, że w środku dnia słychać koguta. W Morągu na obchodach 30-lecia stowarzyszenia „Herder” nie była to też pobudka, ale sygnał inaugurujący występy taneczne regionalnego zespołu Saga z mniejszości niemieckiej w Bartoszycach (Bartenstein), w ramach części artystycznej imprezy. O ile w tym tańcu jeden tancerz musiał sobie radzić sam z kilkoma młodymi damami jako kogut w koszu, o tyle organizatorom udało się zapobiec podobnie osamotnionemu położeniu na płaszczyźnie językowej. Wszystkie pozdrowienia i gratulacje – m.in. wygłoszone przez Ingrid Tkacz w imieniu Stowarzyszenia Dawnych Mieszkańców Powiatu Morąskiego w języku niemieckim oraz przez zastępcę burmistrza Morąga Leszka Biernackiego w języku polskim – zostały przetłumaczone na drugi język. A ci, którzy znali oba języki, mówili też w obu, jak Róża Kańkowska z Towarzystwa Niemieckiego w Elblągu (Elbing) czy przewodniczący Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Henryk Hoch, który w prezencie dla Stowarzyszenia „Herder” przekazał pamiątkową tablicę.

Die Gäste der Feier im Gemeindesaal der Michał-Kozal-Pfarrei in Mohrungen (Foto: Uwe Hahnkamp)

Wielokulturowość i ekumenizm
Nawet Wiktor Marek Leyk, pełnomocnik ds. mniejszości narodowych marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, zabrał głos z pochwałami i podziękowaniami pod adresem stowarzyszenia „Herder” najpierw w języku niemieckim, zanim po polsku przeszedł do bieżących wydarzeń i historycznie tradycyjnej różnorodności kultur w dawnych Prusach Wschodnich. Do tematu różnorodności odniósł się również pastor ewangelicki Wojciech Płoszek w swoim wystąpieniu podczas nabożeństwa jako gość w katolickim kościele pw. bł. Michała Kozala. Jego proboszcz Dariusz Piórowski wstrzymał się tam od zabrania głosu, jednak później na uroczystości wygłosił wykład o słynnym synu Morąga i patronie stowarzyszenia Johannie Gottfriedzie Herderze.

Krojenie tortu z okazji 30-lecia przez Urszulę Mańkę (z lewej) (Foto: Uwe Hahnkamp)

W duchu tego przedstawiciela porozumienia między narodami i idei europejskiej protestanci i katolicy, Polacy i Niemcy wspólnie świętowali w sali gminnej ku czci stowarzyszenia, które stoi na straży tych ideałów, niemieckiej kultury i pamięci o jego patronie – i czyni to konsekwentnie od 30 lat. Pokrzepieni okolicznościowym tortem, który uroczyście ukroiła przewodnicząca stowarzyszenia Urszula Mańka, oraz poczęstunkiem goście skorzystali z okazji w tę letnią upalną sobotę, by zakończyć wspólną zabawę tańcem przy muzyce zespołu Sonet z Morąga – i wznieść toast za kolejne 30 lat.

Uwe Hahnkamp

Show More