Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Thursday, August 11, 2022

Senackie komisje wspierają mniejszości

Na dzisiejszym posiedzeniu Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przyjęła poprawkę do ustawy budżetowej na rok 2022, która zakłada zwiększenie wydatków o kwotę 39 mln 800 tysięcy złotych na część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

 

Tym samym komisja nie zgadza się z cięciami, jakie w budżecie państwa wprowadzono wnioskiem poselskim Janusza Kowalskiego wspieranego przez minister edukacji Przemysława Czarnka. Prawie 40 mln zł mają być przeznaczone nie na nauczanie języków mniejszości w Polsce, ale języka polskiego w Niemczech. Więcej o całej sprawie piszemy TUTAJ.

W trakcie debaty senackiej komisji głos zabrał m.in. poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla, który nie tylko uzasadniał, że przez tą poprawkę odbiera się dzieciom i młodzieży możliwość nauki języka niemieckiego. Takie cięcia są także poważnym uszczupleniem gminnych budżetów, bo to samorządy ostatecznie dysponują środkami na nauczanie języka mniejszości a nie sama organizacja mniejszościowa.

 

Mit den Mitteln für den minderheitensprachlichen Unterricht setzte sich heute auch der Bildungsausschuss des Senat auseinander.
Foto: Senat RP

 

W obronie nauczania języków mniejszościowych stanął również były wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: „Chciałbym prosić o to, aby przywrócić budżetowi kształt, taki jaki on miał przed uszczuplaniem kwoty na nauczanie języków mniejszościowych. Los języka kaszubskiego jest w rękach nas Kaszubów oraz państwa polskiego. Każda zmiana na gorsze musi budzić nasz niepokój.”

W odpowiedzi wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski podkreślił, że rząd nie planuje jakichkolwiek zmian w nauczaniu języka kaszubskiego i większości innych. „Poprawka sejmowa byłą poprawką poselską. Jak długo nie ma ostatecznej wersji budżetu, ministerstwo nie przygotowało żadnych zmian co do nauczania języków mniejszości  narodowych.

 

 

Ostatecznie siedmiu senatorów zagłosowało za przywróceniem 40 mln zł na nauczanie języków mniejszościowych, dwójka senatorów była przeciwna i dwójka wstrzymała się od głosu. Przy tym jednak środki na nauczanie języków mniejszości mają zgodnie z tą poprawką pochodzić z dochodów z podatków VAT i akcyzowego.

 

„To jest poprawka, która przywraca tę wartość do poziomu, jaki  był w przedłożeniu rządowym, ale nie likwiduje rezerwy, którą posłowie wprowadzili w Sejmie z przeznaczeniem na naukę języka polskiego w Niemczech. Uważamy, że nauka języka polskiego w innym kraju nie powinna być przedmiotem naszego przetargu w Senacie, jeżeli takie jest stanowisko rządu”,

 

mówił senator Kazimierz Kleina, przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, na której późniejszym posiedzeniu ta poprawka również zyskała poparcie.

Przyjęta poprawka trafi teraz na posiedzenie plenarne Senatu zaplanowane na najbliższy wtorek. „Liczę na to, że spotka się tam ona z aprobatą senatorów. Dzisiejsze głosowania są jest dobrym prognostykiem na przyszłość”, ocenia poseł Ryszard Galla.

Rudolf Urban

Show More