Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Friday, January 27, 2023

Inaczej wszyscy przegramy

W czwartek ubiegłego tygodnia polski Trybunał Konstytucyjny wydał kontrowersyjne orzeczenie, że prawa UE nie są nadrzędne wobec polskiej konstytucji. W związku z tym w weekend w wielu miastach kraju tysiące ludzi demonstrowało za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej.

 

Jeden z wieców odbył się m.in. w Opolu, a wśród manifestantów był Ryszard Galla, poseł na Sejm z ramienia mniejszości niemieckiej, który krytycznie ocenia obecne wydarzenia w kraju: – Byłem na demonstracji, bo po prostu musiałem tam być. Swego czasu jako członek zarządu samorządu województwa przygotowywałem nasz region do członkostwa w UE i nie pozwolę, by teraz próbowano nas z niego wypchnąć. UE jest zbyt ważna dla nas wszystkich.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest postrzegane przez przeciwników PiS-u jako kolejny krok obecnego rządu w kierunku zdystansowania się od UE. Przedstawiciele partii rządzącej zaprzeczają takiej możliwości i tłumaczą, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego jedynie precyzuje kompetencje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i instytucji unijnych wobec Polski jako państwa członkowskiego. Dla zwolenników integracji europejskiej jest jednak jasne, że obecna polityka polska po prostu nie chce jakiejkolwiek kontroli ze strony UE. Konflikt z Unią nie doprowadzi więc zapewne do wystąpienia z niej, ale będzie oznaczał prawne oderwanie się od wspólnoty.

 

Mniejszość niemiecka krytycznie ocenia także polską politykę wobec UE, co podkreślano zarówno przed tygodniem w Koszalinie, jak i w miniony weekend w Katowicach podczas obchodów jubileuszu 30-lecia Związku Niemieckich Stowarzyszeń.

 

“Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego możemy tylko ostrzegać. Jeśli odejdziemy od wartości UE, utracimy piękne marzenie o Europie wielu narodów, niezależnych regionów i wielkiej, wspólnej kultury. Ze wspólnoty kultury i wartości rodzi się jedność w różnorodności”,

 

powiedział przewodniczący VdG Bernard Gaida, dodając w odniesieniu do mniejszości w Europie: – Wszędzie w Europie mniejszości narodowe w swoich krajach są dowodem na to, że możliwe jest życie we wzajemnie wzbogacającej się wspólnocie. Ale jeśli stłumimy uznanie dla różnorodności kulturowej, przegrają nie tylko mniejszości w tej Europie, przegra Polska i Niemcy, przegramy wszyscy.

Rudolf Urban

Show More