Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Specjalista nie tylko od dworców

Robert Garbe

Wielu małych chłopców, a czasem i tych nieco większych lubi bawić się modelami pociągów. Być maszynistą przez jeden dzień – to byłoby fantastyczne! Ale rzadko kiedy marzenie z dzieciństwa staje się zawodem. Z wyjątkiem Roberta Garbe, któremu dane było „bawić się kolejką” przez całe życie.

 

Robert Garbe
Rysunek: Krzysztof Stręcioch

 

Urodzony 9 stycznia 1847 roku w Opolu jako najstarszy syn ślusarza Ferdynanda Garbe, mały Robert najpierw nauczył się zawodu ojca. Nie chciał jednak zostać mistrzem ślusarskim i udał się do Wrocławia, aby kontynuować naukę w szkole budowlanej. Równocześnie pracował w głównych warsztatach Kolei Górnośląskiej, a wiosną 1867 roku zdał egzamin na maszynistę lokomotywy. Nie spoczął jednak na laurach, lecz kontynuował edukację – najpierw w Brzegu, a następnie w Królewskiej Pruskiej Akademii Handlowej w Berlinie. Studia ukończył z najlepszymi ocenami we wszystkich przedmiotach! Nic więc dziwnego, że Koleje Górnośląskie natychmiast zatrudniły go jako inżyniera projektanta. Później przeniósł się do Berlina, do Frankfurtu nad Odrą i z powrotem do Berlina, nieustannie wspinając się po drabinie kariery.
Coraz bardziej imponujące były też opisy jego stanowisk: Królewski Inżynier Kolejowy, Królewski Inspektor Inżynierii Kolejowej i wreszcie, od 1890 roku, Królewski Dyrektor Kolejowy.

 

Największą zasługą Roberta Garbe było wprowadzenie w Prusach lokomotyw napędzanych gorącą parą. W 1902 roku skonstruował swoją pierwszą lokomotywę towarową, której ogółem zbudowano tysiąc. Lokomotywy Garbe miały dobre osiągi i łatwo było je budować. Robertowi Garbe nie chodziło o to, by wysłać na tory najszybszą lokomotywę. Niezawodność i łatwość utrzymania – to były cele, które postawił sobie jako konstruktor.

W 1912 roku Politechnika w Berlinie-Charlottenburgu przyznała Robertowi Garbe, synowi opolskiego ślusarza, godność honorowego doktora inżynierii za zasługi w opracowaniu lokomotywy parowej.

 

Anna Durecka

 

Publikacja „Superbohaterowie Śląska” została wydana przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i sfinansowana przez Instytut Goethego w Krakowie. Można ją pobrać bezpłatnie na stronie www.haus.pl

Show More