Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Apell

W młodości siła

Europejski Rok Młodzieży zbliża się do końca. W całej UE w tym roku skupiono się na młodych ludziach – czy tak było również w przypadku mniejszości niemieckiej? Tak. Młodzi ludzie udowodnili to w minioną sobotę na swojej drugiej Gali Młodzieży i pokazali, co osiągnęli w ciągu ostatnich miesięcy i co ten czas dla nich znaczy.

Read More …

Gute Praktiken nicht über Bord werfen

Den Apell an das Bildungsministerium befürwortete die in der Region regierende Koalition aus Deutscher Minderheit, Bürgerkoalition und Bauernpartei.
Foto: UMWO

Am Dienstag (28.05.) hat das Oppelner Regionalparlament (Sejmik) einen Apell angenommen, das auf die aktuellen Probleme mit dem Deutschunterricht an Grundschulen in der Region hinweisen soll. Der Apell soll dazu beitragen, konstruktive Gespräche dazu mit dem Bildungsministerium aufzunehmen.

Read More …