Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

DAAD

Praca i uroczystości z okazji nowego roku

1 lutego w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku oraz w Sopocie w restauracji „L’Entre Villes” odbyły się dwa ważne wydarzenia wprowadzone przez konsul generalną Cornelię Pieper podczas jej kadencji: spotkanie niemieckich mediatorów kulturalnych w okręgu oraz przyjęcie noworoczne Konsulatu Generalnego.

Read More …

Dr. Maja Ilona Nemere Foto: www.uwm.edu.pl

O kulach na lektorat

Dr Maja Ilona Nemere z początkiem semestru zimowego 2023/2024 objęła stanowisko lektora Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie (Allenstein). Początki jej nowej działalności okazały się niezamierzenie bardziej skomplikowane, niż oczekiwano.

Read More …

Mniej środków na działalność kulturalno-oświatową

Wczoraj spotkali się przedstawiciele niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, niemieckich organizacji pośredniczących oraz Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM), aby zaplanować wydatki na bieżący rok. Wynik rozmów dla społeczności niemieckich jest rozczarowujący, ponieważ muszą liczyć się z mniejszym wsparciem o 18%.

Read More …