Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

deutsch

Gebäude des Europarats Foto: Europarat/wikimedia commons

Rada Europy upomina Polskę

Komitet Ekspertów Rady Europy monitorujący przestrzeganie zobowiązań wynikających z Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych opublikował raport, w którym stwierdza, że Polska musi przyjąć bardziej „proaktywne” i „ustrukturyzowane” podejście do promowania języków regionalnych lub mniejszościowych.

Gebäude des Europarats Foto: Europarat/wikimedia commons
Gebäude des Europarats Foto: Europarat/wikimedia commons

94-stronicowy raport opisuje wszystkie języki regionalne i mniejszościowe chronione prawem w Polsce i dochodzi do jasnych wniosków. Chociaż polskie ustawodawstwo zapewnia ramy dla używania języków regionalnych lub mniejszościowych w obszarach takich jak: edukacja, administracja, media i kultura – a polskie władze zapewniają wsparcie finansowe dla działań i inicjatyw w językach objętych Kartą – raport identyfikuje znaczące luki we wdrażaniu Karty, która w Polsce weszła w życie w 2009 r.

Opierając się na sytuacji politycznej i prawnej panującej w czasie wizyty Komitetu Ekspertów w Polsce w marcu tego roku, raport identyfikuje „oczywiste negatywne konsekwencje” po tym, jak Polska ograniczyła nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości do zaledwie jednej godziny tygodniowo od września ubiegłego roku – w przeciwieństwie do trzech godzin przewidzianych dla innych języków regionalnych lub mniejszościowych. Dlatego też w raporcie wyraźnie stwierdzono: „Komitet Ekspertów powtarza, że podjęte środki nie są w żaden sposób uzasadnione. Wzywa polskie władze do natychmiastowego wycofania środków ograniczających nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości i zaoferowania nauczania w języku niemieckim zgodnie z polskim dokumentem ratyfikacyjnym”.

Krytyce poddano również fakt, że powiększenie miasta Opola doprowadziło do usunięcia dwujęzycznych polsko-niemieckich tablic z nazwami miejscowości, które stały się częścią miasta. Eksperci odnieśli się również do niedawnych prób usunięcia dwujęzycznych tablic ze stacji kolejowych w gminie Chrząstowice i także postrzegają to jako naruszenie Karty języków mniejszościowych. Za ostatni problem związany z językiem mniejszości niemieckiej Komitet Ekspertów uważa brak niemieckojęzycznych publicznych stacji radiowych i telewizyjnych. Istnieje tylko kilka programów radiowych i jeden telewizyjny, co nie jest zgodne z wytycznymi.

ru

Ucz się z domu

LernRAUM.pl oferuje kursy języka niemieckiego online, na które można się zapisywać do 10 września.

Kursy językowe organizowane są od poziomu A1 do C1 i trwają po 28 lekcji, czyli do grudnia. Uczestniczyć w nich mogą zarówno członkowie DFK (opłata za kurs 100 zł), jak i wszystkie inne zainteresowane osoby (opłata 240 zł). Jeśli więc ktoś chciałby uczyć się niemieckiego lub doskonalić swoje umiejętności językowe w zaciszu własnego domu, pod okiem doświadczonych i wykwalifikowanych lektorów, może skontaktować się z LernRAUM.pl mailowo pod adresem: karolina.syga@lernraum.pl lub telefonicznie pod numerem: 503 721 658.

Die Sprachkurse werden vom Niveau A1 bis C1 angeboten. Foto: lernraum.pl

Unikalny wyróżnik regionu

„Iloma językami mówisz, tylekroć jesteś człowiekiem” – powiedział kiedyś niemiecki poeta Johann Wolfgang von Goethe. Na Śląsku angielski i niemiecki to dwa języki najczęściej nauczane w szkołach. Język niemiecki jest nauczany zarówno jako język obcy, jak i jako język mniejszości. Te umiejętności językowe nie tylko są ważne dla członków mniejszości niemieckiej, lecz także stanowią unikalny atut Opolszczyzny jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Read More …

„Spełniamy rolę swoistego hubu”

Z Gunnarem Hille, z dyrektorem Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego (KoKoPol) z siedzibą w saksońskim St. Marienthal (miasto Ostritz), Lucas Netter rozmawia o najważniejszych obszarach działalności tej organizacji powołanej do życia w 2020 r., znaczeniu języka polskiego w Niemczech i promowaniu nauczania języka polskiego w języku kraju pochodzenia.

Read More …