Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

deutsche Sprache

Nowe sposoby wsparcia

Jednym z celów Fundacji Rozwoju Śląska jest wspieranie działań w życiu społecznym i gospodarczym, m.in. w takich obszarach jak edukacja i kultura. Cele te Fundacja realizuje w szczególności poprzez organizowanie i wspieranie różnych form działalności edukacyjnej, w tym nauczania języka niemieckiego. Jednym z działań jest utworzenie funduszu promocji języka niemieckiego „Język Niemiecki ma Wartość”.

Read More …

Język niemiecki ma wartość

Jeszcze tylko do piątku można się ubiegać o dotację w ramach Funduszu Wsparcia Edukacji Języka Niemieckiego „Język niemiecki ma wartość”. Celem Funduszu jest udzielanie pomocy finansowej instytucjom i organizacjom pozarządowym, które podejmują działania na rzecz promocji, edukacji oraz ochrony języka niemieckiego. Kto otrzyma dotację, będzie wiadomo po 1 marca.

Read More …

Ilu jest ostatecznie Niemców w Polsce?

W marcu tego roku Główny Urząd Statystyczny po miesiącach oczekiwań opublikował dane z Narodowego Spisu Powszechnego dotyczące liczby osób deklarujących inną niż polską narodowość. Wówczas podano, że w Polsce jest 132 500 Niemców, co oznaczałoby znaczący spadek w porównaniu ze spisem z 2011 r. Najnowsze dane zostały jednak skorygowane w górę.

Read More …