Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Deutschunterricht

Język niemiecki ma wartość

Jeszcze tylko do piątku można się ubiegać o dotację w ramach Funduszu Wsparcia Edukacji Języka Niemieckiego „Język niemiecki ma wartość”. Celem Funduszu jest udzielanie pomocy finansowej instytucjom i organizacjom pozarządowym, które podejmują działania na rzecz promocji, edukacji oraz ochrony języka niemieckiego. Kto otrzyma dotację, będzie wiadomo po 1 marca.

Read More …

Problemy kadrowe

Zgodnie z rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej do szkół z dniem 1 września 2024 r. wracają 3 godziny języka niemieckiego jako języka mniejszości. I choć w środowisku mniejszości niemieckiej panuje ogólne zadowolenie z zaprzestania dyskryminacji dzieci uczących się tego języka, przed niektórymi szkołami pojawiają się wyzwania z organizacją lekcji w nowym roku szkolnym.

 Read More …

Nie tylko język

KWW Mniejszość Niemiecka przedstawiła na wczorajszej konferencji prasowej swoje pomysły na lepszą edukację językową oraz działania wspierające w lepszym kształceniu dzieci i młodzieży. Należą do nich m.in. stworzenie 10 placówek edukacyjnych z nauczaniem w dwóch językach w dziesięciu gminach województwa opolskiego czy budowa Regionalnego Centrum Szkolenia Rzemieślników.

 

Read More …

Wybory do Sejmu: Krzywdząca decyzja

Kwestia nauczania języka niemieckiego jest jednym z najważniejszych tematów dla mniejszości niemieckiej w ostatnim czasie. Przywrócenie nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości do trzech godzin – jak to ma miejsce w przypadku innych mniejszości – jest także jednym z punktów programu wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców Mniejszość Niemiecka.

Read More …

Gebäude des Europarats Foto: Europarat/wikimedia commons

Rada Europy upomina Polskę

Komitet Ekspertów Rady Europy monitorujący przestrzeganie zobowiązań wynikających z Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych opublikował raport, w którym stwierdza, że Polska musi przyjąć bardziej „proaktywne” i „ustrukturyzowane” podejście do promowania języków regionalnych lub mniejszościowych.

Gebäude des Europarats Foto: Europarat/wikimedia commons
Gebäude des Europarats Foto: Europarat/wikimedia commons

94-stronicowy raport opisuje wszystkie języki regionalne i mniejszościowe chronione prawem w Polsce i dochodzi do jasnych wniosków. Chociaż polskie ustawodawstwo zapewnia ramy dla używania języków regionalnych lub mniejszościowych w obszarach takich jak: edukacja, administracja, media i kultura – a polskie władze zapewniają wsparcie finansowe dla działań i inicjatyw w językach objętych Kartą – raport identyfikuje znaczące luki we wdrażaniu Karty, która w Polsce weszła w życie w 2009 r.

Opierając się na sytuacji politycznej i prawnej panującej w czasie wizyty Komitetu Ekspertów w Polsce w marcu tego roku, raport identyfikuje „oczywiste negatywne konsekwencje” po tym, jak Polska ograniczyła nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości do zaledwie jednej godziny tygodniowo od września ubiegłego roku – w przeciwieństwie do trzech godzin przewidzianych dla innych języków regionalnych lub mniejszościowych. Dlatego też w raporcie wyraźnie stwierdzono: „Komitet Ekspertów powtarza, że podjęte środki nie są w żaden sposób uzasadnione. Wzywa polskie władze do natychmiastowego wycofania środków ograniczających nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości i zaoferowania nauczania w języku niemieckim zgodnie z polskim dokumentem ratyfikacyjnym”.

Krytyce poddano również fakt, że powiększenie miasta Opola doprowadziło do usunięcia dwujęzycznych polsko-niemieckich tablic z nazwami miejscowości, które stały się częścią miasta. Eksperci odnieśli się również do niedawnych prób usunięcia dwujęzycznych tablic ze stacji kolejowych w gminie Chrząstowice i także postrzegają to jako naruszenie Karty języków mniejszościowych. Za ostatni problem związany z językiem mniejszości niemieckiej Komitet Ekspertów uważa brak niemieckojęzycznych publicznych stacji radiowych i telewizyjnych. Istnieje tylko kilka programów radiowych i jeden telewizyjny, co nie jest zgodne z wytycznymi.

ru