Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Dokumentations- und Ausstellungszentrum

Drogowskaz w niespokojnych czasach

Po ponad 10 latach od podpisania Wspólnego Oświadczenia podczas obrad Polsko-Niemieckiego Okrągłego Stołu idea o utworzeniu miejsca, w którym zostanie zaprezentowana historia niemieckiej społeczności stała się faktem. Tym samym mapa kulturalna Opola wzbogaciła się o nową instytucję: Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce (DAZ).  

Read More …

Ciekawe podróże po historii

Dziś (3.05.) przedstawiciele Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, samorządu Województwa Opolskiego oraz Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce podpisali porozumienie o wspólnym prowadzeniu Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczgo Niemców w Polsce. Ma ono nie tylko samej mniejszości ale i polskiej większości przybliżyć historię, teraźniejszość i przyszłość społeczności niemieckiej w Polsce.

Read More …

Weiterentwicklung sichern

Symbolfoto
Foto: Deutscher Bundestag / Thomas Köhler/photothek

 

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat während seiner letzten Sitzung zum Bundeshaushalt 2021 im Entwurf wiederholt mehr Mittel für die deutschen Minderheiten in Mittel- und Osteuropa eingeplant. Für die Deutschen in Polen heißt dies, dass die in diesem Jahr begonnenen Großprojekte wohl auch weiter fortgeführt werden können.

Read More …