Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Edukacja

Niemiecki system oświaty? Zapytaj prawnika!

Niemiecki system oświaty, inaczej nazywany systemem edukacji lub systemem szkolnictwa, różni się nie tylko od polskiego systemu, ale również w zależności od landu na terenie RFN. W każdym landzie istnieje autonomia odnośnie do kształtowania edukacji, a nadzór nad tym procesem sprawuje ministerstwo oświaty. Jednakże na terenie całych Niemiec wspólny jest przedział wiekowy obowiązku szkolnego, który trwa od sześciu do osiemnastu lat. Nie wszystkie etapy edukacji są jednak obowiązkowe – przedszkole oraz studia wyższe nie dotyczą wszystkich osób uczęszczających pomiędzy tymi etapami do szkoły podstawowej, gimnazjum czy szkoły głównej lub szkoły realnej.

Read More …

Edukacja domowa wzbudza emocje? Zapytaj prawnika!

Edukacja domowa wzbudza spore emocje. W wielu krajach stanowi jedyną drogę edukacji dzieci i młodzieży w skrajnie prawicowych środowiskach. W innych to jedynie jedna z wielu dróg nauczania najmłodszych, w jeszcze innych z kolei jest ona całkowicie zakazana. Wielokrotnie zdarza się, że rodzice planujący przeprowadzkę biorą pod uwagę aspekty edukacji, w tym również domowej.

Nie wszyscy gotowi

Warto zatem rozwiać ich wątpliwości i przybliżyć sytuację prawną edukacji domowej na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Edukacja domowa jest w Niemczech, poza pewnymi wyjątkami, nielegalna. Sam obowiązek szkolny sięga swoją historią roku 1919 i został utrzymany w swojej prawej mocy przez Federalny Trybunał Konstytucyjny na liczne wnioski rodziców. Nie oznacza to jednak, że od tego momentu aż do dnia dzisiejszego wszystkie rodziny posiadające dzieci były lub są gotowe się do tego prawa dostosować. Wprost przeciwnie, wiele rodzin, szczególnie tych związanych z fundamentalistycznym chrześcijaństwem, łamało i wciąż łamie ten zakaz, poszukując bardziej religijnej edukacji opartej na tradycyjnych rolach społecznych. Jednakże rodziców, którzy dokonywali takich czynności, czekają grzywny w wysokości tysiąca euro, a z czasem również pozbawienie praw rodzicielskich oraz wyroki więzienia. Mimo kar według różnych źródeł od 600 do 1000 dzieci w dalszym ciągu pobiera nauki w domu. Co ciekawe, edukacja domowa jest legalna w Austrii i Szwajcarii, więc lepszym rozwiązaniem od nielegalnego nauczania dzieci byłoby przeprowadzenie się do innego niemieckojęzycznego kraju.

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Kuczyński

Długa historia

Niemcy mają jednak długą historię buntu wobec tego zakazu. Może to wynikać stąd, że do wspomnianego wyżej 1919 r. edukacja domowa była akceptowalną praktyką, jeżeli funkcjonowała w tzw. wyższych sferach. Prawdopodobnie z nadzieją na uzyskanie uchylenia tego zakazu działał Helmut Stücher, który zdecydował się wypisać ze szkół swoje potomstwo, by nauczać je w domu. Zainspirował tym działaniem inne rodziny, jednakże wszyscy zostali ukarani grzywną, a część rodziców utraciła prawo do opieki nad swoimi dziećmi. Stücher postanowił więc założyć szkołę prywatną w Siegen, aby tam nauczać młodzież, której rodzice nie mogli, wbrew swojej woli, prowadzić edukacji domowej. Opinie, jakie wzbudziła ta decyzja, zdecydowanie nie należały do przychylnych. Szkoła prywatna nie wystarczyła jednak, aby walka o edukację domową w Niemczech ustała. W 2003 r. niemieckie małżeństwo argumentowało przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, iż edukacja szkolna stanowi zagrożenie dla religijnego wychowania ich potomstwa, ponieważ obejmuje również edukację seksualną. Rzekomo miało to naruszać deklarację, że „państwo szanuje prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania zgodnego z ich własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi”, zawartą w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

W 2006 r., we wrześniu, Europejski Trybunał Praw Człowieka podtrzymał zakaz edukacji domowej wprowadzony w Niemczech.

Zakaz podtrzymany

Mimo ich działań w 2006 r., we wrześniu, Europejski Trybunał Praw Człowieka podtrzymał zakaz edukacji domowej wprowadzony w Niemczech, argumentując to tak, iż rodzice nie mają prawa odmawiać dzieciom prawa do edukacji wyłącznie z powodu swoich przekonań. Kolejnym argumentem był fakt, że prawo do edukacji powinno być regulowane przez państwo. Co więcej, podnoszono, iż dzieci, jako osoby, które uczestniczą w edukacji domowej, nie potrafią przewidzieć konsekwencji decyzji swoich rodziców, a w ich interesie jest stać się częścią społeczeństwa reprezentowanego przez system edukacji właśnie. Zdecydowano również, że rodzicielskie prawo do edukacji dzieci nie ma tak szerokiego zakresu, aby pozbawiać dzieci doświadczenia nauki w grupie społecznej. Trybunał Europejski stwierdził, iż decyzja o zakazie domowej edukacji była starannie uzasadniona oraz dobra dla ogólnego interesu, ponieważ unika się dzięki niej powstawania odrębnych społeczeństw opartych na odrębnych przekonaniach dotyczących filozofii. Choć w każdym kraju europejskim istnieje prawo do edukacji najmłodszych, nie we wszystkich państwach można korzystać z możliwości nauczania domowego. Rodzice, planując przeprowadzkę za granicę, powinni się zorientować, gdzie będą mogli uczyć swoje dzieci w wybrany przez siebie sposób.

Łukasz Kuczyński / K. Ś.

Nie tylko język

KWW Mniejszość Niemiecka przedstawiła na wczorajszej konferencji prasowej swoje pomysły na lepszą edukację językową oraz działania wspierające w lepszym kształceniu dzieci i młodzieży. Należą do nich m.in. stworzenie 10 placówek edukacyjnych z nauczaniem w dwóch językach w dziesięciu gminach województwa opolskiego czy budowa Regionalnego Centrum Szkolenia Rzemieślników.

 

Read More …

Teoria mija się z praktyką

Wczoraj w Warszawie odbyło się spotkanie z ekspertami Rady Europy dotyczące III Raportu dla Sekretarza Generalnego Rady Europy o realizacji postanowień Karty Języków regionalnych lub mniejszościowych sporządzony przez rząd Polski z datą 2019. Oznacza to, że miało do niego dojść w ub. roku, ale ze względu na pandemię koronawirusa zostało przesunięte.

Read More …

Eine Strategie, die niemand verfolgt / Strategia, której nikt nie realizuje

 

 

Seit zwei Jahren ringt die deutsche Minderheit mit dem Problem der reduzierten Stundenzahl des Deutschunterrichts in den letzten beiden Grundschulklassen, nachdem das Bildungsministerium die Auslegung des einschlägigen Gesetzes geändert hat. Dies ist jedoch nur ein Beispiel für den stiefmütterlichen Umgang mit der Minderheitenbildung. Ein anderes ist die veraltete Strategie zur Förderung des Bildungswesens, die u. a. Mitte November im Sejm-Ausschuss für nationale und ethnische Minderheiten diskutiert wurde.

 

Read More …

Was wird aus dem Sprachunterricht im neuen Jahr? / Co z nauczaniem języka w nowym roku?

Przedstawiciele mniejszości narodowych (po prawej) dyskutowali z wiceministrem edukacji Maciejem Kopciem (drugi z lewej) i jego współpracownikami. Fot.: facebook.com/Rafał Bartek

 

Das polnische Bildungsministerium hat im März dieses Jahres eine neue Gesetzesauslegung zum Unterricht der Minderheiten- und Fremdsprachen erlassen. Demzufolge wurde angekündigt, dass nahezu ab sofort die Kinder, die bislang fünf Stunden Deutsch in der Schule hatten, sich in den Grundschulklassen sieben und acht dann entscheiden müssen: entweder drei Stunden Minderheitensprache oder zwei Stunden Fremdsprache. Unter anderem über diese Gesetzesauslegung und die weiteren Schritte sprachen im Bildungsministerium Grzegorz Kuprianowicz, Mitvorsitzender der Gemeinsamen Regierungs- und Minderheitenkommission, und deren Mitglieder Rafał Bartek (deutsche Minderheit), Margareta Kiec (lemkische Minderheit) und Alvydas Nevulis (litauische Minderheit).

Read More …

O mediach, edukacji i inwigilacji

Mniejszość niemiecką w Komisji Wspólnej reprezentują Bernard Gaida (2 od prawej) i Rafał Bartek (3 od prawej). Foto: Ewa Stolz

Dziś obradowała Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, której członkowie debatowali m.in. o informacji prasowej na temat zbierania informacji o mniejszościach przez służby wojskowe. Ponadto rozmawiano również o pozycji mniejszości w mediach publicznych oraz o nauczaniu języka mniejszości.

Read More …

Weg zum Dialog offen?

Seit März, als bekannt wurde, dass das polnische Bildungsministerium verbieten will, Deutsch zugleich als Minderheits- und Fremdsprache in den Klassen 7 und 8 der Grundschulen zu unterrichten, hat sich die Deutsche Minderheit dafür eingesetzt, dieses geplante Verbot aufzuheben. Einen Teil-Erfolg hat sie nun erreicht.

Read More …

Mniejszość Niemiecka u minister Zalewskiej

Podczas spotkania poseł Ryszard Galla (z lewej strony) i Rafał Bartek wręczyli minister Annie Zalewskiej obok Historii Górnego Śląska i materiałów dydaktycznych do lekcji o własnej kulturze i historii mniejszości niemieckiej także ponad 1300 podpisów pod petycją zachowanie dotychczasowego rozwiązania ws. języka niemieckiego jako mniejszościowego i obcego
Fot.: Rafał Bartek

Od kilku tygodni nie gaśnie sprawa nowej interpretacji Ministerstwa Edukacji Narodowej ws. zakazu łączenia nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości oraz jako obcego. Mniejszość Niemiecka podkreśla, że podtrzymanie interpretacji może spowodować znaczący krok wstecz w edukacji mniejszości. Wczoraj przedstawiciele mniejszości niemieckiej rozmawiali o tym z minister edukacji Anną Zalewską.

 Read More …