Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Edyta Gola

Nowa kadencja, „stara” kadra

Po dwóch dniach przerwy, 9 maja, na drugiej części pierwszej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego wybrany został nowy zarząd. Radni województwa opolskiego zagłosowali, kto ma być marszałkiem, a kto jego zastępcami. Read More …

Rewolucji nie będzie

Na pierwszej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego 7 maja zaprzysiężeni zostali radni nowej kadencji, wśród nich radni z Komitetu Wyborczego Wyborców Śląscy Samorządowcy: Rafał Bartek, Edyta Gola, Roman Kolek, Ryszard Galla i Zuzanna Donath-Kasiura. Wybrane zostały też podstawowe gremia, czyli przewodniczący Sejmiku i jego zastępcy, po czym ogłoszono przerwę aż do czwartku 9 maja. Dzień wcześniej (6 maja) podpisane zostało porozumienie programowe między Koalicją Obywatelską, PSL i Śląskimi Samorządowcami. Read More …

Efekt frekwencji, polaryzacji, antyniemieckiej retoryki

Wynik minionych wyborów parlamentarnych dla mniejszości niemieckiej jest rozczarowujący. Po 18 latach straciliśmy swojego jedynego przedstawiciela w polskim parlamencie, którym był Ryszard Galla. Nie udało się też zdobyć mandatu senatora Henrykowi Lakwie, choć jego wynik prawie 30000 głosów budzi respekt i wiarę w lepsze jutro, a przede wszystkim w dobry rezultat w najbliższych wyborach samorządowych, które odbędą się wiosną 2024 r. Mimo to rodzi się pytanie – dlaczego tak surowo oceniano przedstawicieli Mniejszości Niemieckiej? Skierowaliśmy je do tych, którzy oprócz Ryszarda Galli i szefa opolskiego TSKN i VdG Rafała Bartka znaleźli się w ścisłej czołówce ze względu na liczbę głosów zebranych w wyborach na listę Mniejszości Niemieckiej.

Read More …

Nie tylko język

KWW Mniejszość Niemiecka przedstawiła na wczorajszej konferencji prasowej swoje pomysły na lepszą edukację językową oraz działania wspierające w lepszym kształceniu dzieci i młodzieży. Należą do nich m.in. stworzenie 10 placówek edukacyjnych z nauczaniem w dwóch językach w dziesięciu gminach województwa opolskiego czy budowa Regionalnego Centrum Szkolenia Rzemieślników.

 

Read More …

„Trzy nie równa się jeden”

Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego radni przyjęli apel przeciw dyskryminacji mniejszości niemieckiej. Inicjatorem podjęcia był sejmikowy Klub Mniejszości Niemieckiej, którego poparła Koalicja Obywatelska. Radni PiS byli przeciwni.

Read More …

Samorządowcy u kuratora

Przedstawiciele Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego spotkali się wczoraj (11.01.) z opolskim kuratorem Michałem Siekiem. Podczas spotkania pytali przede wszystkim o to, jak samorządy mają realizować zapisy ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych ze zmniejszonym budżetem.

Read More …