Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Ehrenplakette

Budowniczowie mostów w Europie

W minioną sobotę w Berlinie odbył się Dzień Stron Ojczystych Związku Wypędzonych. Tym razem mottem było: „Wypędzeni i późni przesiedleńcy: budowniczowie mostów w Europie”. Uroczystość została również wykorzystana do uhonorowania byłego przewodniczącego  Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce Bernarda Gaidy.

Read More …

Działanie na rzecz praw człowieka

Najwyższą nagrodę Związku Wypędzonych (BdV), odznakę za zasługi na rzecz praw człowieka, w 2022 r. przyznano przewodniczącemu Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM) w FUEN Bernardowi Gaidzie. Wyróżnienie zostało wręczone za zaangażowanie w AGDM, za energiczną działalność na rzecz mniejszości niemieckich w Europie i krajach byłego Związku Radzieckiego.

Read More …