Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Finanse

Zasady przyznawania świadczenia wychowawczego? Zapytaj prawnika!

Zasady odnoszące się do przyznawania świadczenia wychowawczego wynikają z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z regulacji ustawowych wynika w szczególności, że celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie to wynosi 800 zł. Poprzednio jego wysokość wynosiła 500 zł.

Read More …

Powiało optymizmem, ale…

Ryszard Galla

Minione posiedzenie polskiego parlamentu w dużej części poświęcone było rozpoczęciu prac nad budżetem 2018 roku. Jest to bardzo ważny dla nas moment, bo w procedurze tej decyduje się, jakimi środkami będziemy dysponować w przyszłym roku. A zatem ile będziemy mieć pieniędzy na działalność organizacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, w tym dla mniejszości niemieckiej.Read More …

Nie tylko pieniądze / Nicht nur Geld

Zadaniem Komisji Wspólnej jest danie możliwości mniejszościom udziału w decyzjach rządu na ich temat.
Foto: MSWiA

Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych obradowała po raz pierwszy w tym roku 1 marca. Dyskutowano przede wszystkim o środkach finansowych na działalność mniejszości, ale także o współudziale tych społeczności w projektach z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Read More …

Jednak sypną groszem

Dofinansowanie dostały również organizowane od zeszłego roku koncerty powiatowe zespołów mniejszości niemieckiej.
Foto: TSKN

Na początku roku okazało się, że dotacja na działalność organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce została przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji okrojona. Dofinansowania nie dostała większość nowych projektów, ale też kilka z powodzeniem organizowanych od lat przez TSKN na Opolszczyźnie, w województwie śląskim, przez BJDM czy VdG. Read More …

Kasa na kulturę

Konsulat wspiera projekty kulturalne, które mają na celu pielęgnację niemieckich tradycji i języka.
Foto: Piotr Smykała

Jeszcze tylko do 1 marca każde koło DFK, zarząd gminny lub powiatowy TSKN mają możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie projektów kulturalnych na ten rok do Konsulatu RFN w Opolu. Wnioski należy składać w opolskim biurze TSKN.Read More …