Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Saturday, February 4, 2023

Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten

Uczenie się od siebie nawzajem

W ubiegłym tygodniu w Berlinie odbyła się doroczna konferencja Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM) w Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) (o czym informowaliśmy). Jako przedstawicielka młodego pokolenia mniejszości niemieckiej w Polsce w trzydniowym spotkaniu wzięła udział także Weronika Koston, przewodnicząca Związku i Młodzieży Mniejszości Niemieckiej (BJDM).

Read More …

Do trzech razy sztuka

Na początku tego tygodnia w Berlinie odbyło się doroczne posiedzenie Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM) działającej w strukturach Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN). Na tym spotkaniu społeczności niemieckich z Europy i Azji Środkowej Bernard Gaida został ponownie wybrany na ich przewodniczącego.

Read More …

Decyzje personalne

W poniedziałek (6 czerwca) odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń (VdG), który został wybrany pod koniec maja. Oprócz dyskusji o tegorocznych projektach i ich finansowaniu skupiono się na decyzjach personalnych w zarządzie.

Read More …