Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten

Lobbing przy śniadaniu

W środę w ubiegłym tygodniu (18 października) Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM) i poseł Stefan Seidler MdB zaprosili deputowanych niemieckiego Bundestagu na śniadanie parlamentarne. Podczas porannego spotkania w Paul-Löbe-Haus przedstawiono informacje dotyczące działalności mniejszości niemieckich w Europie Wschodniej i krajach byłego Związku Radzieckiego oraz podkreślono znaczenie dalszego wsparcia finansowego.

Read More …

Die Gedanken sind frei

Jest takie miejsce

Europa to kontynent, który tylko bierni oglądacze telewizji mogą uważać za znany, przez to nudny i może „stary”, jak zwykło się go nazywać. Tymczasem tętni życiem, zadziwia, odsłania nowe oblicza, dla jednych znane, jednak dla innych frapujące. Dla mnie, mieszkańca Polski, jest frapujące to, co w Targu Mures / Merosvásárhely / Neumarkt am Mieresch w niedzielne przedpołudnie jest możliwe.

Read More …

Uczenie się od siebie nawzajem

W ubiegłym tygodniu w Berlinie odbyła się doroczna konferencja Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM) w Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) (o czym informowaliśmy). Jako przedstawicielka młodego pokolenia mniejszości niemieckiej w Polsce w trzydniowym spotkaniu wzięła udział także Weronika Koston, przewodnicząca Związku i Młodzieży Mniejszości Niemieckiej (BJDM).

Read More …

Do trzech razy sztuka

Na początku tego tygodnia w Berlinie odbyło się doroczne posiedzenie Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM) działającej w strukturach Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN). Na tym spotkaniu społeczności niemieckich z Europy i Azji Środkowej Bernard Gaida został ponownie wybrany na ich przewodniczącego.

Read More …

Decyzje personalne

W poniedziałek (6 czerwca) odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń (VdG), który został wybrany pod koniec maja. Oprócz dyskusji o tegorocznych projektach i ich finansowaniu skupiono się na decyzjach personalnych w zarządzie.

Read More …