Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Forschung

„Odkrywanie własnych korzeni”

„Konsolidacja domów spotkań” to jeden z najpopularniejszych projektów mniejszości niemieckiej w Polsce, bowiem pozwala większym i mniejszym organizacjom oraz kołom terenowym na inicjowanie wielu małych projektów. Tegoroczna edycja rozpoczęła się na początku marca seminarium wprowadzającym dla opiekunów projektu.

Read More …

Forschung zur nationalen Identität /Badania nad tożsamością narodową

Quelle: INS PAN

 

Sie haben Kontakte zu deutsch-polnischen Paaren, die bereits Kinder im Erwachsenenalter haben? Oder Sie sind vielleicht selber Teil einer solchen Familienkonstellation? Dann würden wir uns sehr freuen, mit Ihnen mit folgendem Anliegen in Verbindung zu kommen.

Read More …