Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Gaida

Wiara i tożsamość / Glauben und Identität

W trakcie prowadzonych dyskusji omówiono sytuację mniejszości niemieckich i ich duszpasterstwa. Od lewej: pełnomocnik rządu RFN Hartmut Koschyk, dziekan okręgu kościelnego Sibiu (niem. Hermannstadt) w Rumunii Dietrich Galter, wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Kultury Niemieckiej w Moskwie Olga Martens, proboszcz parafii niemieckojęzycznej w Pradze ks. Martin Leitgöb.
Foto: Rudolf Urban

W jakim stopniu wiara jest filarem tożsamości? Nad tym pytaniem pochylili się w minionym tygodniu uczestnicy zorganizowanej w Kamieniu Śląskim konferencji, podczas której przedstawiciele mniejszości niemieckich z Europy Środkowej i Wschodniej oraz państw byłego ZSRR opowiadali o swojej sytuacji w zakresie duszpasterstwa. Read More …

Czas rozmów i wymiany doświadczeń / Zeit für Gespräche und Austausch

Copyright Peter-Paul Weiler

Już po raz 60. Związek Wypędzonych (BdV) zaprosił na doroczne przyjęcie przedstawicieli polityki, Kościoła, społeczeństwa oraz mniejszości niemieckich żyjących za granicą. Jak podkreślił przewodniczący BdV Bernd Fabritius, miał to być dla uczestników spotkania wieczór poświęcony osobistym rozmowom i dobrej zabawie. Nie obyło się jednak bez poruszenia tematów natury politycznej. Read More …

“Runder Tisch“ mit Akzent aus Polen

Die FUEN Delegation.

Wie das Wochenblatt schon berichtete, nähert sich der Kongress der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEN). Vom 17. bis zum 21. Mai werden sich  Vertreter nationaler Minderheiten aus ganz Europa in Rumänien treffen. Dabei wird auch die Ukraine zum Thema werden. Um sich darauf vorzubereiten, besuchte eine Gruppe des FUEN das Land, darunter auch VdG-Chef Bernard Gaida. Read More …

Berlin – gwarant stabilności/Berlin: Garant der Stabilität

Bernard Gaida

Przewodniczący VdG Bernard Gaida w rozmowie z Krzysztofem Świercem analizuje opinię brytyjskiego dziennika „Financial Times”, który twierdzi, że obecna sytuacja polityczna na świecie sprawia, że po ponad 70 latach od zakończeniu II wojny światowej głowa niemieckiego państwa Angela Merkel powinna zostać liderem liberalnego świata Zachodu. Read More …

„Duże Opole” to nie odosobniony problem / „Großes Oppeln” ist kein vereinzeltes Problem

Mieszkańcy Dobrzenia Wielkiego niestety nie mieli zbyt wiele czasu w dyskusji. Foto: PE

Europosłowie z różnych krajów są zgodni – zmiana granic administracyjnych na przykładzie powiększenia Opola wyrządza szkodę mniejszościom narodowym. Taka jest konkluzja debaty na temat poszerzenia miasta, która miała miejsce w budynku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 19 stycznia. Przy tej okazji stało się także jasne, że „przypadek opolski” nie jest sprawą odosobnioną, a znaną w całej Europie.Read More …

Kultur ist Türöffner/Kultura otwiera drzwi

Frank-Walter Steinmeier, Ursula Seiler-Albring, Winfried Kretschmann, Fritz Kuhn (Oberbürgermeister von Stuttgart) (Foto: K.Niemiec)

Deutschlands älteste Mittlerorganisation für auswärtige Kulturbeziehungen, das  Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), hat am 10. Januar2017 mit einem Festakt im Stuttgarter Neuen Schloss sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Auch für die Deutschen in Polen ist das ifa ein wichtiger Partner in der Kulturarbeit.Read More …

„Duże Opole” to nie odosobniony problem

Foto: PE

Europosłowie z różnych krajów są zgodni – zmiana granic administracyjnych na przykładzie powiększenia Opola wyrządza szkodę mniejszościom narodowym. Taka jest konkluzja debaty na temat poszerzenia miasta, która miała miejsce w budynku Europarlamentu (PE) w Strasburgu 19 stycznia. Przy tej okazji stało się także jasne, że „przypadek opolski” nie jest sprawą odosobnioną, a znaną w całej Europie.Read More …

List noworoczny Przewodniczącego VdG

Bernard Gaida

Drodzy rodacy i przyjaciele. Nasza niemiecka, śląska poetka Ingeborg Odelga napisała, że „Die Gegenwart ist die kostbarste Zeit (…) die Zeit des Geschehens, des Werdens, der Entscheidung” (Teraźniejszość jest najdroższym czasem (…) czasem działania, stawania się, decyzji). Stojąc więc twardo w rzeczywistości, spoglądam wstecz. Za nami kolejny rok tysięcy działań i decyzji, które znów pokazały żywotność naszej niemieckiej wspólnoty w Polsce.Read More …