Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Generalkonsulat

Z biurka konsula generalnego

Pracownicy Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku zawsze biorą udział w wydarzeniach mniejszości niemieckiej. Teraz odwiedziliśmy ich w Konsulacie Generalnym – i przeprowadziliśmy wywiad z konsul generalną Cornelią Pieper.

Read More …

100 Jahre Danziger Generalkonsulat.

 

Das erste deutsche Generalkonsulat in Danzig wurde offiziell am 13.12.1920 ins Leben gerufen. Mit einem Schreiben des Oberkommissars der alliierten und assoziierten Hauptmächte, die Danzig zuvor zur Freien Stadt Danzig erklärt hatten. Lothar Foerster, ein kluger Diplomat und Taktiker, nahm im Dezember 1920 sein Amt als erster deutscher Konsul in Danzig auf.

 

Read More …

„Pojednanie i pamięć”

Przyjęciem w konsulacie Niemiec we Wrocławiu zakończyła się druga edycja seminarium „Pojednanie i pamięć” dla młodych ludzi z Bałkanów Zachodnich, Polski i Niemiec, organizowanego przez MSZ, Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie oraz Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej.

Read More …