Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Tuesday, February 7, 2023

Hartmut Koschyk

Jawna dyskryminacja

Wczoraj (22 lutego) „Fundacja Łączność z Niemcami za Granicą” oraz Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM) przy Federacyjnej Unii Europejskich Narodowości (FUEN) zorganizowały debatę internetową na temat „Cięcia w lekcjach języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej w Polsce i ich konsekwencje”. Uczestnicy byli zgodni, że dyskryminacja tutejszej mniejszości niemieckiej musi być wyraźnie jako taka nazwana.

Read More …

Bardzo ważny sygnał

Dzisiaj (17.05.) odbyło się posiedzenie podkomisji Bundestagu ds. zagranicznej polityki kulturalno-oświatowej, podczas którego przedstawiciele mniejszości niemieckich po raz pierwszy mieli możliwość przedstawienia swoich problemów. Nie chodziło bynajmniej tylko o wsparcie finansowe.

Read More …

Hartmut Koschyk über „Heimat, Identität, Glaube“

Hartmut Koschyk war Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten von 2014 bis 2017. Vertriebene, Aussiedler und Minderheiten waren die Schwerpunkte seiner politischen Arbeit. Anfang des Jahres hat er zu dieser Thematik ein Buch herausgebracht. Am zweiten Oktober hat er es in Oppeln vorgestellt und dabei viele persönliche Einblicke gegeben. Read More …

Ein Buch über den Dreiklang

Hartmut Koschyk, der bis zu den letzten Bundestagswahlen Bundesbeauftragter für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten gewesen ist, hat vor kurzem ein Buch herausgegeben, das den Titel “Heimat – Identität – Glaube. Vertriebene – Aussiedler – Minderheiten im Spannungsfeld von Zeitgeschichte und Politik” trägt. Darüber sprach mit ihm Rudolf Urban.

Read More …