Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Janusz Kowalski

Mniejszość Niemiecka zaniepokojona

W doniesieniach medialnych z dnia 3 października 2023 r. kandydaci na posłów z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Janusz Kowalski i Robert Bąkiewicz zapowiedzieli w Radomiu inicjatywy na rzecz zniesienia przywileju wyborczego dla mniejszości narodowych i etnicznych zapisanego w kodeksie wyborczym. Politycy wskazywali przy tym, że powodem takich działań z ich strony jest w ich opinii ryzyko, jakie może grozić państwu, jeśli kilku posłów mniejszości ukraińskiej czy niemieckiej „miałoby decydować o polskim bezpieczeństwie”. Te słowa spowodowały zaniepokojenie wśród członków mniejszości niemieckiej.

Read More …

Jaka skuteczność posła?

Działacze Polski 2050 Szymona Hołowni rozpoczęli wczoraj (27.07.) kampanię, która ma pokazać, że „skuteczność dla Opolszczyzny”, którą reklamuje się poseł Suwerennej Polski Janusz Kowalski jest nieprawdziwa. Pierwszym tematem była edukacja, a dokładniej lekcje języka niemieckiego jako języka mniejszości, które od minionego roku szkolnego odbywają się tylko raz w tygodniu zamiast trzy, jak było wcześniej.

Read More …

Kolejny wyciek jadu

Poseł Janusz Kowalski (Suwerenna Polska) na dobre wkroczył w tryb kampanii wyborczej, choć ta oficjalnie się jeszcze nie zaczęła. Pod koniec kwietnia podczas konferencji prasowej z jego ust nastąpił kolejny wyciek jadu w niemieckimkierunku. Jednocześnie przypomniał o swoich pięciu celach względem mniejszości niemieckiej i samej Republiki Federalnej Niemiec. Po raz kolejny pokazał też, że jego kampania wyborcza oparta będzie na antyniemieckości. Na wspomniane cele posła Kowalskiegow naszym artykule odpowiedział poseł MN Ryszard Galla.

Read More …

Przywilej pozostaje

Podczas wczorajszych obrad Sejmu Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, po raz kolejny zgłosił poprawkę do Kodeksu Wyborczego, której celem była likwidacja zwolnienia z przekroczenia progu wyborczego przez komitety wyborcze mniejszości narodowych. W głosowaniu poprawka ta jednak przepadła.

Read More …

Gdzie jest ta sprawiedliwość? (+wideo)

Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski po raz kolejny złożył poprawkę do budżetu państwa, zakładającą całkowite odebranie środków na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości. Ponadto wraz z grupą 20 posłów przygotował projekt ustawy odbierający mniejszościom narodowym i etnicznym przywilej wyborczy. Mniejszość niemiecka odpowiada, że to kolejny przejaw dyskryminacji.

Read More …

Historia dyskryminacji

Od 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Na mocy rozporządzenia ministra edukacji język niemiecki jako język mniejszości będzie nauczany w szkołach podstawowych tylko przez jedną godzinę tygodniowo. Jest to decyzja, którą nie tylko mniejszość niemiecka odbiera jako dyskryminację. Na kilka dni przed rozpoczęciem szkoły spoglądamy wstecz na ostatnie miesiące zmagań o nauczanie języka niemieckiego.

Read More …