Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Kościół

Troska o liturgię

Do 2023 r. trwa ogólnokościelny synod, który koncentruje się na komunii, uczestnictwie i misji. Spotkania synodalne powinny się odbyć zarówno na pozomie parafii, jak i diecezji. W Polsce w większości diecezji synod już się zakończył, co potwierdzają opublikowane syntezy, a więc zbiór przemyśleń i wskazówek uczestników spotkań. Czy kwestia duszpasterstwa mniejszości narodowych również była rozpatrywana?

Read More …

Trzymamy się razem

Protestantyzm jest nieodłączną częścią historii Śląska. Zawirowania pierwszej połowy XX w. doprowadziły jednak do tego, że w naszym regionie żyje dziś zaledwie garstka miejscowych chrześcijan ewangelików. Jednym z nich jest 85-letni Ginter Lauterbach z Komprachcic. W rozmowie z Marcinem Langnerem opowiada o swoim pochodzeniu i trudnych początkach w PRL-u.

Read More …