Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Köslin

Człowiek pojednania

2 listopada 2023 r. w wieku 78 lat zmarł Peter Jeske, wieloletni przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej „Pomerania” w Koszalinie (Köslin). Jego dawni towarzysze wspominają go jako spokojnego i opanowanego człowieka z sercem na właściwym miejscu. Żaden dystans nie był dla niego zbyt daleki, a żadne wyzwanie zbyt wielkie, gdy chodziło o sprawy Pomorzan. Wspominamy wielkiego człowieka z szeregów mniejszości niemieckiej w Polsce.

Read More …

„W mniejszości niemieckiej powinno też być fajnie!”

Na zaproszenie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG) liczni przedstawiciele mniejszości niemieckiej z północy kraju pojawili się w miniony weekend w Bydgoszczy (Bromberg) na spotkaniu koordynacyjnym. Oprócz wymiany i tworzenia sieci kontaktów program obejmował również różne sesje szkoleniowe dotyczące zarządzania projektami.

Read More …

Zostajemy w Europie

Nabożeństwem, debatą i koncertem Związek Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce świętował 2 października 30-lecie swojego istnienia. W tym samym czasie obchodzono również 30. rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu sąsiedzkiego, w którym po raz pierwszy oficjalnie uznano istnienie mniejszości niemieckiej w Polsce.

Read More …

Obraziłbym rodziców

 

 

Narodowy Spis Powszechny trwa do końca września. Do tego czasu wszyscy mieszkańcy Polski powinni dokonać samospisu lub odpowiedzieć na pytania stawiane przez rachmistrzów. Mniejszości narodowe i etniczne w ramach promocji spisu podkreślają wagę deklaracji narodowościowej. W Koszalinie społeczności mniejszościowe wspólnie zaprosiły swoich członków i sympatyków do udziału w spisie powszechnym.

Read More …

Obraziłbym rodziców

Narodowy Spis Powszechny trwa do końca września. Do tego czasu wszyscy mieszkańcy Polski powinni dokonać samospisu lub odpowiedzieć na pytania stawiane przez rachmistrzów. Mniejszości narodowe i etniczne w ramach promocji spisu podkreślają wagę deklaracji narodowościowej. W Koszalinie społeczności mniejszościowe wspólnie zaprosiły swoich członków i sympatyków do udziału w spisie powszechnym.

Read More …

Die Solidarität ist gefragt

In einem Monat finden die Wahlen zum Sejm und Senat statt. Die Oppelner Deutschen nehmen bereits seit Jahren mit eigenen Kandidaten für beide Parlamentskammern aktiv daran teil. Wir haben ums umgehört, was Deutsche aus anderen Regionen Polens über das Thema Wahlen denken.Read More …