Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

KRRiT

Przegrana potyczka

W miniony poniedziałek (21.06.) odbyło się posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, które poświęcone było rozpatrzeniu wniosku posła mniejszości niemieckiej Ryszarda Galli o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie powoływania rad programowych.

Read More …