Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Thursday, February 9, 2023

KTGW

Odrzucenie spadku? Zapytaj prawnika!

ODRZUCENIE SPADKU: W pierwszej kolejności należy wskazać, że w chwili śmierci osoby bliskiej spadkobierca nabywa spadek z mocy prawa, czyli w sposób automatyczny. Do dokonania tej czynności nie jest potrzebne zatem składanie oświadczeń o przyjęciu spadku. Z mocy ustawy spadkobierca nabywa spadek z dobrodziejstwem inwentarza, ale istnieje również możliwość przyjęcia spadku wprost.

Read More …

Postępowanie restrukturyzacyjne. Zapytaj prawnika!

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE:Stale zmieniające się warunki rynkowe, spadający popyt i podaż. Zbyt wysokie ceny materiałów oraz brak ich dostępności, a przy tym rosnące koszty prowadzenia działalności, w tym podatek i składka zdrowotna liczona od dochodu… Czy rosnące raty kredytów to tylko nieliczne z problemów, z którymi borykają się na co dzień przedsiębiorcy?

Read More …

Przeniesienie spółki za granicę państwa? Zapytaj prawnika!

Przeniesienie spółki za granicę państwa: W momencie kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, otrzymała możliwość rozwoju gospodarczego. Jedną z istotnych korzyści, jakie dostała, jest otwarcie granic państw członkowskich. Dla przedsiębiorców ma to znaczenie głównie w kwestii eksportu swoich towarów i usług. Jednocześnie coraz częściej decydują się oni na przeniesienie swoich spółek w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Read More …

Zapytaj Prawnika! Darowizna od osoby najbliższej

DAROWIZNA OD OSOBY NAJBLIŻSZEJ. Niejednokrotnie otrzymując darowiznę od osoby najbliższej, zastanawiamy się, czy jest ona opodatkowana, czy trzeba ją zgłaszać, jak postąpić w takiej sytuacji. Należy wskazać, że darowizna co do zasady jest obciążona podatkiem od spadku i darowizn. Na gruncie tej ustawy wyróżnia się trzy grupy podatkowe:

Read More …

Zapytaj prawnika! Czy Polacy mogą mieć podwójne obywatelstwo?

CZY POLACY MOGĄ MIEĆ PODWÓJNE OBYWATELSTWO?
Coraz częściej Polacy emigrują za granicę w celach zarobkowych, równie często decydują się zamieszkać za granicą na stałe i ubiegać się o obywatelstwo w państwie, w którym przebywają. Nasuwa się zatem pytanie: czy Polacy mogą posiadać podwójne obywatelstwo polsko-niemieckie, czy muszą się zrzec polskiego obywatelstwa?

Read More …

Zapytaj prawnika!

Porady: ALIMENTY NA DZIECKO MIESZKAJĄCE ZA GRANICĄ
Obowiązek alimentacyjny, który obejmuje osobiste starania o utrzymanie i wychowanie uprawnionego, a także pokrywanie kosztów związanych z utrzymaniem i wychowaniem, stanowi jeden z podstawowych prawnych obowiązków ciążących na rodzicach względem ich dziecka.

Read More …

Zapytaj prawnika!

Porady: RODZAJE TESTAMENTÓW
W Polsce wyróżniamy dwa rodzaje testamentów – testamenty zwykłe oraz testamenty szczególne. Co do zasady przyjmuje się, że do kategorii testamentów zwykłych zalicza się takie, które mogą być sporządzone w każdym czasie, a do czasu odwołania ich przez testatora są ważne, a tym samym wiążące.

Read More …