Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

KTGW

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza? Zapytaj prawnika!

Na wstępie należy powiedzieć, iż zgodnie z art. 1012 Kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j.) spadkobierca ma trzy możliwości, które może poczynić w przypadku śmierci spadkodawcy, są to: przyjęcie proste, czyli przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, odrzucenie spadku, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Read More …

Prawa konkubentów. Zapytaj prawnika!

Uznaje się, że konkubinat jest nieformalnym związkiem dwojga osób, jednakże nie ma definicji w polskim prawie. Można powiedzieć, że jest to niesformalizowane pożycie partnerów. W związku z tym nie jest chroniony w taki sam sposób jak małżeństwo. Dodatkowo jeżeli chodzi o kwestię podziału majątku w konkubinacie, to niejednokrotnie bywa dużo trudniejsza niż w małżeństwie. Od małżeństwa konkubinat różni się również tym, że nie wymaga obecności osób trzecich, by go zawrzeć.

Read More …

EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY. Zapytaj prawnika!

EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY: Z instytucji europejskiego nakazu zapłaty można skorzystać w sytuacji gdy posiadamy dłużnika, który mieszka albo ma swoją siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. W tej współpracy nie uczestniczy jedynie Dania. Należy jednak pamiętać, że roszczenie, którego chcemy dochodzić, musi mieć charakter pieniężny, dotyczyć spraw cywilnych lub handlowych oraz musi być bezsporne.

Read More …

Prawa autorskie. Zapytaj prawnika!

Prawa autorskie po śmierci twórcy podlegają dziedziczeniu. W takiej sytuacji zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Dziedziczenie przyjmuje postać ustawową lub testamentową, w zależności od tego, czy twórca sporządzi testament czy też nie. W momencie kiedy będziemy mieli do czynienia z dziedziczeniem testamentowym, spadkobiercom ustawowym pozostanie jedynie prawo do zachowku.

Read More …

Zapytaj prawnika! EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY

EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY: Z instytucji europejskiego nakazu zapłaty można skorzystać w sytuacji gdy posiadamy dłużnika, który mieszka albo ma swoją siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. W tej współpracy nie uczestniczy jedynie Dania. Należy jednak pamiętać, że roszczenie, którego chcemy dochodzić, musi mieć charakter pieniężny, dotyczyć spraw cywilnych lub handlowych oraz musi być bezsporne.

Read More …

Zapytaj prawnika

WYJAWIENIE MAJĄTKU: Sprawa o wyjawienie majątku przez dłużnika ma na celu ujawnienie, jakim majątkiem dysponuje dana osoba. Bardzo często nie wiemy, jaki majątek nadający się do egzekucji posiada nasz dłużnik. Wskazać należy również, że dotyczy to zarówno majątku ruchomego, jak i nieruchomości.

Read More …