Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Majątek

Zapytaj prawnika

WYJAWIENIE MAJĄTKU: Sprawa o wyjawienie majątku przez dłużnika ma na celu ujawnienie, jakim majątkiem dysponuje dana osoba. Bardzo często nie wiemy, jaki majątek nadający się do egzekucji posiada nasz dłużnik. Wskazać należy również, że dotyczy to zarówno majątku ruchomego, jak i nieruchomości.

Read More …

Trudne, lecz możliwe / Schwierig, aber möglich

Jakub Żak

Od zakończenia drugiej wojny światowej minęło wprawdzie ponad 70 lat, ale sprawy byłych mieszkańców byłych niemieckich ziem wschodnich, które dziś należą do Polski, w polskich sądach toczą się do dziś. Domy, ziemie i dorobek całego życia często tracili jednak także dzisiejsi członkowie mniejszości niemieckiej. Co ciekawe, odbieranie majątków było swego czasu regulowane prawnie i zupełnie legalne, a niektóre z tych przepisów obowiązują do dziś.Read More …