Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Marienwerder

W końcu znowu trema!

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa w tym roku w Ostródzie kontynuowano wieloletnią tradycję: konkurs piosenki niemieckiej organizowany przez miejscowe stowarzyszenie mniejszości niemieckiej „Jodły”, który po przymusowych zejściach do przestrzeni wirtualnej odbył się 27 października ponownie na żywo na scenie – i w nowym otoczeniu.

Read More …

Jedna walizka w Berlinie dla wielu różnych osób

Integracja między narodowościami i między pokoleniami była celem Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej (AGDM) podczas tegorocznego Dnia Mniejszości, który odbył się 4 czerwca w kozackiej wiosce „Ataman” w Olsztynie-Gutkowie. Chciano również zaprezentować kulturę poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych oraz zebrać pieniądze dla potrzebujących z Ukrainy, organizując kiermasz ciast. Wszystko to się udało.

Read More …

Suche nach jüdischen Grabsteinen

 

 

Nach dem Fund eines jüdischen Grabsteins in einem See bei Garnsee (Gardeja) vor vier Jahren hat Michael Mamlock, der Urenkel der darauf verewigten Rosa Mamlock, eine Stiftung gegründet, die im Rahmen des Projekts „Gardeja Memorial“ eine Gedenkstätte für die früheren jüdischen Einwohner des Ortes errichten will. Am 16. November organisierte sie eine Bergungsaktion für weitere Grabsteine, die in jenem See vermutet wurden.

Read More …